Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvor går statsvitenskapen?

(f. 1939) Dr.Philos (UiB, 1971), professor, ARENA, Universitetet i Oslo. E-post: j.p.olsen@arena.uio.no

  • Side: 125-151
  • Publisert på Idunn: 2012-10-18
  • Publisert: 2012-10-18

Mange faktorer peker i retning av at statsvitenskapen fortsatt vil gå ulike steder gjennom mange og ikke nødvendigvis koordinerte prosesser. Faget vil i morgen neppe være vesensforskjellig fra i dag. Endringer i studieobjektet inviterer likevel til forskning som kan skape bedre helhetsforståelse og ha faglig integrerende effekt. Politiske brytningstider reaktiviserer spørsmål om fagets identitet og teorigrunnlag, knyttet til det politisk mulige, en fornuftig og rettferdig politisk orden, og grunnleggende regler og betingelser for sivilisert samliv. Det er ikke sikkert at mulighetene blir tatt vare på. Men det er mulig å bygge broer, heller enn vanntette skott, mellom spesialiteter og «skoler». Statsvitenskapen kan videreutvikles med utgangspunkt i spennende kontroverser i faget. Tilnærmingsmåter som bygger på ulike oppfatninger om politiske aktører, institusjoner og endringsprosesser, og har ulikt syn på hvilken forklaringskraft ulike analysenivåer har, kan utfylle heller enn utelukke hverandre.

Nøkkelord: brytningstider, det politisk mulige, helhetsforståelse, sivilisert samliv, spennende kontroverser.

Where is political science heading?

Several factors suggest that political science will develop in different directions through processes that are not necessarily coordinated. Although the discipline is unlikely to be radically different tomorrow from what it is today, changes in political life invite research that will contribute to theoretical integration and a more coherent academic identity. Transformative periods reactivate issues regarding what are politically possible criteria for a reasonable and just political order, and foundational rules for civilized co-existence. It is not certain that the new opportunities will be exploited, but it is possible to build bridges, rather than watertight compartments, between sub-disciplines and ‘schools’. Political science can be developed further on the basis of interesting controversies in the discipline. Approaches based on competing interpretations of political actors, institutions and processes of change, and with different views regarding the explanatory power of levels of analysis, can be interpreted as supplementing rather than excluding each other.

Keywords: civilized co-existence, interesting controversies politically possible, theoretical integration, transformative periods.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon