Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 59-79)
av Tord Skogedal Lindén
SammendragEngelsk sammendrag

Det hevdes at velferdspolitikken i stadig større grad utformes i et samspill mellom det nasjonale og internasjonale nivået. Artikkelen diskuterer hvilken familiepolitikk OECD anbefaler, og om rådene har påvirket nylige familiepolitiske reformer i Norge. Artikkelen viser at OECD vektlegger familiepolitikk stadig sterkere, og kommer med flere undersøkelser av medlemsstatenes politikk som igjen resulterer i konkrete råd. Politikken i Norge er i stor grad i overensstemmelse med slike anbefalinger, men skyldes ikke innflytelse fra organisasjonen. OECD trekker Norge og andre nordiske land frem som et foregangsland i familiepolitikken. Norge blir dermed en potensiell eksportør av ideer om «god» familiepolitikk til andre land og organisasjoner som OECD. Artikkelen foreslår også nærmere analyse av utviklingen av råd for å unngå overvurdering av OECDs rolle.

Nøkkelord: OECD, familiepolitikk, peer review, samsvarsmetode, prosess-sporing

Disciple or missionary? Norway and OECD family policy recommendations

There is a growing body of literature suggesting that welfare policy is shaped by the interplay of national and international levels. This article seeks to contribute to the debate on how these two levels interact by investigating OECD family policy recommendations and by determining whether these have influenced recent Norwegian family policy reforms. The main thrust of the article is that the OECD is increasingly emphasising family policy, i.e. evaluating national policy and issuing specific reform proposals, and that Norwegian family policy resembles policies identified by the OECD as best practice, but with few signs of influence. Instead, Norway and Nordic countries are considered forerunners by the OECD –potentially exporters of «good» family policy ideas to other countries and organisations such as the OECD. The article also suggests studying more closely how recommendations are developed to avoid exaggerating OECD’s role.

Vitenskapelig publikasjon
(side 81-102)
av Per-Harald Rødvei
SammendragEngelsk sammendrag

Uenighet om lokal lønn bidro våren 2010 til den største streiken i norsk kommunesektor på tretti år. Tunge fagforeninger avviste det de hevdet var ekspansjonen av et liberalt lederverktøy som brøt med den norske samarbeidsmodellen. KS insisterte derimot på at lokal og individuell lønn var et nødvendig arbeidsgiverpolitisk verktøy for å rekruttere, motivere og beholde ansatte i en presset kommunesektor. I denne artikkelen ser vi nærmere på ledernes faktiske erfaringer med lokal lønnsdannelse og hvordan vi kan forstå dem. Det overordnede spørsmålet som reises er: Opplever topplederne individuell og lokal lønn som nyttig og nødvendig? Med utgangspunkt i en empirisk studie besvares tre forskningsspørsmål: 1) Mener topplederne at lokal lønnsdifferensiering faktisk er et viktig verktøy? 2) Bruker de, ønsker de og får de i praksis til å differensiere slik det formelle avtaleverket gir adgang til? 3) Hva mener de hemmer bruken av slike strategier? Studien viser at arbeidsgiversiden ser på lokal lønn som et nyttig verktøy de bruker stadig mer og som de ønsker å bruke enda mer i fremtiden. Likevel er det store legitimitets- og effektivitetsproblemer knyttet til differensiering. Viktigst er at de sentrale oppgjørene visker ut lokale profiler. Topplederne møter også fagforeningsmotstand, uro og informasjons-, måle- og relevansproblemer knyttet til strategisk differensiering.

Nøkkelord: Lokale lønnsforhandlinger, kommuner, ledere, liberale lederverktøy, fagforeninger

Municipal senior managers` experiences and local wage-bargaining: is it worth the effort?

The application of locally negotiated wage pots is a contentious issue, one that actually caused the largest strike in the municipal sector for thirty years in Norway. The trade unions rejected the employers’ wish to further differentiate wages locally, claiming that this measure jeopardised egalitarian Norwegian culture. The article approaches this issue by focusing on how municipal managers consider this tool. Their perception and experiences with locally differentiated wages are addressed as well as restrictions pertaining to their implementation. According to the article, municipal leaders consider this tool to be necessary, not least in their recruiting and maintaining qualified staff. However, they admit significant problems in regard to efficiency, handling administrative costs and gaining legitimacy among the unions.

Bokanmeldelse
(side 112-114)
av Erik Døving & Fred H. Strønen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon