Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mer slagkraftige og effektive universiteter? – Innføringen av enhetlig ledelse i universitetssektoren

(f. 1971), dr. art. (NTNU 2006), postdoktor/forsker II, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap/ Uni Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. E-post: kristin.hope@aorg.uib.no

(f. 1972), dr. polit (UiB 2008), forsker II, Uni Rokkansenteret, Uni Research. E-post: lise.rykkja@uni.no

  • Side: 112-136
  • Publisert på Idunn: 2011-07-04
  • Publisert: 2011-07-04

Diskusjonene rundt ledelse og styring i universitetssektoren polariseres gjerne rundt to motsatte posisjoner: tilhengerne av den Humboldtske universitetsmodellen mot tilhengerne av en mer instrumentell universitetsmodell. Disse posisjonene preger også debatten om enhetlig ledelse ved universitetene. I artikkelen ser vi nærmere på innføring av enhetlig ledelse på ulike nivåer ved UiB og NTNU de siste årene. Den sentrale problemstillingen omhandler de ansattes oppfatninger av enhetlig ledelse. Artikkelen bygger på to undersøkelser som ble utført i 2008, og ser nærmere på etterfølgende endringer i ledelsesmodellen. Materialet omfatter både kvalitative og kvantitative data. Både ved NTNU og UiB er lederne ganske fornøyde med sitt økte handlingsrom, mens de ansatte ikke har opplevd veldig store endringer. Den kollegiale styringen har blitt svekket, og en har fått en mer toppstyrt styring og ledelse. Lederne på flere nivå har fått større styringsmuligheter, og benytter dem i økende grad, samtidig som den faglige autonomien svekkes. Kanskje kan vi snakke om en bevegelse fra faglig ledelse til økt administrativ styring. Den Humboldtske «frie» ledelsen ser ut til å måtte vike for en mer instrumentell ledelsesmodell der styring av virksomheten blir viktigere, i alle fall på noen områder. Samtidig er det kanskje en (universitets) myte at faglig nyskaping utelukkende foregår nedenfra, og at endringer ovenfra nødvendigvis trigger motstand fra universitetsbefolkningen.

More effective universities? The introduction of unitary management

Discussions concerning leadership, management and steering within the university sector are frequently polarized. The Humboldtian university mode counters a more instrumentalist university model. These positions affect the debate on the value of unitary management within universities. The article focuses on the introduction of unitary management at different administrative levels in two Norwegian universities: UiB and NTNU in Trondheim. The main question concerns how different members of staff experience and evaluate these reforms. The findings are based on two studies from 2008 and on a further investigation on changes to the model. We include both qualitative and quantitative data. While the leaders of both institutions are quite content with their increased scope of action, many have not experienced any significant change. Collegial control has been weakened, a more top-down management and leadership model has been established, and leaders at several levels have obtained greater steering potential and are using it increasingly. Disciplinary and professional autonomy has been weakened within the universities, indicating a general movement away from professional leadership toward administrative steering. The Humboldtian autonomous leader seems to be giving way, at least in some areas, to a more instrumental leadership model where strategic steering is more important. At the same time, it could be a (university) myth that professional innovation is exclusively a bottom-up process and that top-down changes within the sector necessarily trigger extensive resistance.

Keywords: organisering av høyere utdanning, universitetsledelse, enhetlig ledelse, faglig ledelse, strategisk styring, governance, organization of higher education, NPM, professional leadership, reform, unitary management, university management
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon