Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: Utvikling av byregionale styringsnettverk

(f. 1976), cand. polit. (Universitetet i Tromsø, 2001), Forskerskolen, Institutt for administrasjon og organisasjon, Universitetet i Bergen. Forsker, International Research Institute of Stavanger (IRIS), E-post: ann.k.holmen@iris.no

Artikkelen retter oppmerksomheten mot byregionale styringsnettverk og hvordan disse utvikler seg til varige arenaer for politikkutforming. Det undersøkes hvordan styringsnettverk kan utvikle seg fra løse koplinger til mer stabile relasjoner mellom aktører og det drøftes hvilke drivere som kan forklare en slik utvikling. Det empiriske grunnlaget er kvalitative analyser av styrings-nettverk i Stavanger, Bergen og Tromsø involvert i næringsutvikling. Studien viser at styringsnettverk kan utvikle seg til varige arenaer med klare formål og roller. Betingelsene er at det skjer en utvikling i både strukturelle så vel som relasjonelle karakteristika. Modning over tid og legitimitet i styringsnettverket, men også aksept og forankring av styringsnettverket i tradisjonelle styringsinstitusjoner observeres å være sentrale drivere for å styrke graden av integrasjon og stabilisering. Det argumenteres videre for at styringsnettverkene gjennom stabilisering befester sin rolle i byregionen ved at de har en klar funksjon som koordinator og samlingspunkt i regional utviklingspolitikk. Denne rollen evalueres imidlertid kontinuerlig og er prisgitt av at styringsnettverkets medlemmer og eksisterende styringsinstitusjoner oppfatter organisering, formål og prestasjoner som akseptable.

«From contacts to contracts»: development of city-regional governance networks

This article focuses on development of the city-regional governance networks involved in development policy. It shows how governance networks can develop from loose links to integrated and stable networks, and analyses the required conditions for such development. The empirical foundation is qualitative analysis of governance networks in the three Norwegian city regions of Stavanger, Bergen and Tromsø. The results show that governance networks can develop into a stable arena with a clear purpose and function, with essential conditions being development of structural and relational characteristics. Maturation over time and legitimacy in the governance network, but also its acceptance and anchorage by existing governmental institutions, are shown to be fundamental to strengthening integration and stabilization. Furthermore, it is argued that governance networks consolidate their role in the city region by having a clear function as coordinator and as an arena for regional development policy. This role is continually under evaluation and is contingent on governance networks and existing governmental institutions perceiving the purpose, way of organizing and output as acceptable.

Keywords: Styringsnettverk, utviklingskontinuum, byregioner, regionale institusjoner, regional utviklingspolitikk, Governance network, network-continuum, city-region, regional institutions, regional development policy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon