Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Om parlamentarisk kjønnsfordeling i Europa

(f.1983), Mastergrad (Bergen, 2008), PhD-stipendiat, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. E-post: sondre.batstrand@isp.uib.no

  • Side: 60-80
  • Publisert på Idunn: 2011-04-04
  • Publisert: 2011-04-04

Selv om kvinner og menn har de samme politiske rettighetene, og kvinner utgjør en knapp majoritet av befolkningen, er likevel parlamentene dominert av menn. I denne artikkelen ser jeg nærmere på fenomenet. Jeg henter teoretiske impulser fra queer teori og forstår kjønn som et relasjonelt fenomen uten substansiell status. Kjønn blir konstant konstruert i tanker og handlinger, men tanker og handlinger blir også påvirket av kultur og sosialisering. Dermed ser jeg kjønnsroller som et sentralt punkt, og jeg ser tradisjonelle og rigide kjønnsroller som en stor hindring for kvinners politiske deltakelse. Jeg kartlegger kjønnsroller ved å se på kjønnede oppfatninger om seksualitet, arbeid og familie. Min analyse viser at variasjonen i kjønnsfordeling mellom 30 europeiske parlamenter i stor grad kan bli forklart ved hjelp av kjønnsroller justert for faktorer i det politiske systemet. Disse faktorene er relatert til grad av åpenhet i den politiske mulighetsstrukturen, og inkluderer partisystem og valgsystem.

On gender balance in European parliaments

Even though most nations are populated by slightly more women than men, their parliaments are dominated by men. In this article, I look into why this is still the case while women and men now have the same political rights. Queer theory considers gender not to be a natural fact, but an ongoing construction between human beings. How this construction is performed in a country, is of great importance for its parliament’s gender balance. The dominance in certain countries of traditional and rigid views on gender roles function as a barrier towards women in politics. I measure gender roles by way of surveys that map the populations' gendered attitudes towards sexuality, work and family. The analysis shows that the various gender balances in 30 European parliaments can be explained to a certain degree by national gender roles modified by factors in the political system. These factors are related to the openness of the political opportunity structure in the actual country, and include party system and electoral system.

Key-words:

parliaments; gender; Europe; feminism; political science

Keywords: Likestilling, kjønn, parlamenter
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon