Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Klimakriger? En vurdering av det faglige grunnlaget

(f. 1972), PhD i statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2007), forsker II, Instititutt for fredsforskning (PRIO). E-post: henriku@prio.no

(f. 1972), PhD i statsvitenskap (NTNU, 2005), forsker II, Instititutt for fredsforskning (PRIO). E-post: halvardb@prio.noForfatterne er ført opp i omvendt alfabetisk rekkefølge. Alle er tilknyttet Senter for borgerkrigsstudier (CSCW) ved PRIO; Gleditsch og Theisen også Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Arbeidet er støttet av Norges forskningsråd gjennom finansieringen av Norklima-prosjektet «Security Implications of Climate Change.» Vi har også trukket veksler på arbeid vi tidligere har gjort for Verdensbanken.

(f. 1981), Master i statsvitenskap (NTNU, 2006), PhD-stipendiat, NTNU og Institutt for fredsforskning (PRIO). E-post: ole.magnus.theisen@svt.ntnu.no

(f. 1942), Mag.art. i sosiologi (Universitetet i Oslo, 1968), forsker I, Instititutt for fredsforskning (PRIO), professor II i statsvitenskap, NTNU. E-post: nilspg@prio.no

  • Side: 297-320
  • Publisert på Idunn: 2011-01-10
  • Publisert: 2011-01-10

Debatten rundt de sikkerhetspolitiske konsekvensene av klimaendringene preges av sterke meninger og dramatiske scenarier, der referanser til vitenskapelig forskning om emnet er nesten helt fraværende. Denne artikkelen oppsummerer foreslåtte kausalkjeder som knytter miljøendringer til konflikt og vurderer deres empiriske grunnlag. Til tross for enkelte mye omtalte studier til støtte for tanken om framtidige «klimakriger», er litteraturen preget av motstridende funn og lav grad av konsensus. Paradoksalt nok har også den globale oppvarmingen vært mest markant i en periode da antall konflikter har vært på kraftig retur. Artikkelen drøfter videre begrensninger i tidligere studier og identifiserer noen muligheter for videre forskning som kan tette vitenskapelige hull på feltet og derved bidra til å redusere gapet mellom retorikk og empiri.

Climate wars? An assessment of the scientific foundation

The debate on security implications of climate change is characterized by strong opinions and dramatic scenarios, with a near-total absence of references to academic research on the topic. This article summarizes some plausible causal chains linking climate change to conflict, and evaluates their empirical foundation. Despite the existence of a few highly publicized studies supporting the notion of future ‘climate wars’, the literature is markedly contradictory and ambiguous. Paradoxically, global warming in recent decades has been accompanied by a decline in the number of on-going conflicts. The article discusses the limitations of earlier studies and identifies possible future lines of research that might plug the holes in our knowledge in this field, and thus contribute to reducing the gap between rhetoric and empirical knowledge.

Keywords: climate change, conflict, environment, resource scarcity, natural disasters

Keywords: klimaendringer, konflikt, miljø, ressursknapphet, naturkatastrofer
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon