Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lokaldemokrati på tomgang?(f. 1955), dr. philos (Universitetet i Tromsø, 1996), førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø E-post: synnove.jenssen@uit.no

SammendragEngelsk sammendrag

Hvordan bruker de folkevalgte rommet for lokale prioriteringsdiskusjoner? Betingelsene for demokratisk styring i kommunene har vært et sentralt tema de siste tiårene, og flere reformer har hatt som siktemål å styrke lokalpolitikernes innflytelse i kommunene. De folkevalgte tiltenkes en klarere strategisk rolle. Hvordan opptrer lokalpolitikere, og klarer de å utøve de nye rollene som de er tiltenkt? Artikkelen drøfter i hvilken grad dette kommer til syne i praktisk politikk. For å belyse disse spørsmålene studeres ulike arbeidsmåter i forbindelse med formannskaps- og kommunestyrebehandlingen av kommunebudsjettet i to nabokommuner. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er observasjoner av lokalpolitikernes budsjettdrøftinger i to perioder med 20 års mellomrom. Studien viser at kommunene bruker prioriteringsdiskusjonene på helt ulike måter, og det er forskjeller med hensyn til hvilke innfallsvinkler som gjelder i budsjettdebattene. Vi kan snakke om arbeidsmåter som skaper ulike politikerroller.

Nøkkelord:arbeidsmåter, budsjettdebatter, politikerroller, politisk autonomi, strategiske ledere

Local democracy running idle?

How do local councillors utilize the space available for political discretion and autonomy? The conditions for democratic governance in Norwegian municipalities have been a recurring issue for decades, with several reforms being implemented to strengthen the impact of elected representatives, primarily by giving them a clearer strategic role. How have local councillors responded? Have they been able to meet expectations and take on their new role as political strategists? The article is an attempt to answer these questions on the basis of a study of how political issues are framed and decisions made and justified by elected representatives in two neighbouring municipalities. Data were collected by observing and recording budgetary debates in the local assemblies and executive committees of both municipalities during two periods, twenty years apart. The study shows considerable variation between the municipalities with regard to the conduct as well as the framing of budgetary debates. In short, variations in standard procedures and «operational styles» seem to influence the ways in which local politicians define and fulfil their roles as elected representatives.

Keywords: budgetary debates, operational style, political discretion, political roles, strategic leaders

149,-
Kjøp
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon