Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Politisk medborgerskap for alle? – Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede

f. 1955. Dr.polit. i statsvitenskap, NTNU 2005. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer siden 2006.

(f. 1952), cand.polit. i pedagogikk, (Universitetet i Trondheim1982), professor, Høgskolen i Lillehammer. E-post: ole-petter.askheim@hil.no

f. 1978. Ph.d. i statsvitenskap, NTNU 2009. Seniorforsker ved Østlandsforskning siden 2007.

Denne artikkelen om funksjonshemmedes deltakelse i lokalpolitikken baserer seg på spørreundersøkelser til 767 kommunestyrerepresentanter og 50 formannskapssekretærer. Studien viser at personer med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i det representative demokratiet. Hvorfor det er slik analyseres på bakgrunn av Nancy Frasers (2003) teorier om todimensjonal rettferdighet som bygger på omfordeling og anerkjennelse (redistribution and recognition). Artikkelen viser at tilretteleggingen for funksjonshemmede som ønsker å delta i kommunalpolitisk arbeid, dvs. den materielle dimensjonen, er mangelfull både med tanke på fysisk tilrettelegging som døråpnere og tilgjengelighet til møtelokaler. Problemstillinger knyttet til tilgjengelighet synes å betraktes som et problem knyttet til enkeltindivider og kommer først på dagsorden når det aktualiseres. Langs anerkjennelsesdimensjonen opplever en del folkevalgte med funksjonsnedsettelser spesielle forventninger om at de skal være opptatt av saker som har konsekvenser for funksjonshemmede. Det kan tyde på at funksjonshemmedes deltakelse i politikken må forsvares med mer enn sin egenverdi. Artikkelen peker på at det er store mangler ved kunnskapen om politisk deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelser, bl.a. hvordan rekrutteringen foregår, hva de oppnår med deltakelsen og hvilke roller de inntar i politikken.

Political citizenship for all? Local political participation by disabled people

The theme of this article is the political representation among people with disabilities. The data used is from studies of 767 political representatives in local politics and 50 administrative representatives. Our study shows that people with disabilities are underrepresented in local political assemblies. We apply Nancy Fraser’s (2003) concepts redistribution and recognition to analyse the lacking representation of people with disabilities. The analysis based on the redistribution dimension shows that neither the physical conditions nor how different meetings are organised are particularly well adapted for people with disabilities. The recognition dimension shows that representatives with disabilities are expected to be more occupied with issues concerning disability politics than other representatives. The article underlines a lack of knowledge about political participation by disabled people, i.e. how they are recruited, their influence and motivation.

Keywords: political representation, participation, local politics, disability

Keywords: deltakelse, lokal politikk, politisk representasjon, funksjonshemming
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon