Redaksjonen kårer på vegne av Norsk Statsvitenskapelig Forening den beste artikkelen i hver årgang av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Prisen for 2008 tildeles Dag Ingvar Jacobsen og Anne Siri Skomedal for artikkelen «Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007. Belyst gjennom dekningen i avisene Agderposten og Fædrelandsvennen».

Medias rolle i norsk politikk blir stadig viktigere. Artikkelen er et fint bidrag ettersom den belyser rollene spilt av lokale og regionale medier i valgkampen og dermed kan evaluere betydningen av rikspolitikk i den lokale valgkampen. Det påstås ofte at nasjonale saker dominerer lokal valgkamp. Artikkelen dokumenter ved hjelp av en innholdsanalyse at det er lokale saker, personer og arenaer som dominerer valgkampdekningen for disse to tilfellene av valgkampdekning. Dette indikerer at inntrykket av lite fokus på lokale saker bare stemmer for riksdekkende media. Artikkelen viser også at dekningen av lokalpolitikk i regionalpressen øker etter hvert som valgdagen nærmer seg.

Artikkelforfatterne antyder på bakgrunn av studien at synkende valgdeltagelse i lokalvalg ikke kan føres tilbake til manglende dekning i lokalpressen, men kan henge sammen med at de som ikke stemmer ved lokalvalg også sjeldent leser lokalaviser.

Studien utmerker seg gjennom å være særdeles grundig i beskrivelse av data. Dette gjør det lett for lesere å forstå de valgene som er gjort og gjør det lett for andre å gjøre en lignende studie. Analysen er også godt gjennomført og klart presentert.

Prisen innebærer at artikkelen oversettes til engelsk og publiserer i World Political Science Review. Redaksjonen gratulerer!