Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 3-21)
av Trond Nordby
Overgangen til parlamentarisme tok mange tiår. Prosessen startet rundt 1870, og var avsluttet først femti år seinere. Den kan deles i hovedperioder. Første fase førte fram til Riksrettsdommen i 1884, etterfulgt av ...
(side 22-46)
av Jan Erling Klausen og ÅGE JOHNSEN
«Frivillighetslinjen» i Stortinget og regjeringen innebærer at ingen kommuner skal slås sammen dersom noen av kommunene går imot dette. I denne situasjonen får rådgivende lokale folkeavstemninger stor betydning for kommunestrukturen ...
(side 46-86)
av Espen Moe
Artikkelen foreslår et teoretisk rammeverk som kombinerer Joseph Schumpeter og Mancur Olson. Rammeverket søker å forklare hvorfor nasjoners vekst ofte er etterfulgt av deres fall, og hvorfor enkelte land har ...
Debatt
(side 88-91)
av Anders Kirkhusmo
Feiringen av 1905 er på hell, og i all viraken har den også avstedkommet en del forskning og historieskriving om «det merkelige aar» som Jacob Schøning skrev i sin dagbok. Det ...
(side 93-94)
av Hans Fredrik Dahl
For en historiker veier materialet ofte mer enn synspunktene. Hva sier de undersøkte kilder om det saken gjelder? Min perspektivartikkel om 1905 i NST 2/2005 baserer seg uttrykkelig på sekundærlitteratur, samt på ...
Bokessay
(side 96-101)
av Espen D. H. Olsen
James W. Davis er forsker innen internasjonal politikk med spesiell vekt på internasjonale institusjoners virkning på nasjonal politikk. Boken Terms of Inquiry er en omskrevet og utvidet versjon av hans ...
Bokomtaler
(side 103-109)
av Asle Rolland og Nils Aarsæther
Roar Amdam (2005): Planlegging som handling ~ Toril Aalberg og Eiri Elvestad (2005): Mediesosiologi
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon