Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 99-126)
av Eivind Stensholt
Et pluralitetsvalg lar en velger bare støtte en av kandidatene. Det finnes andre valgmetoder der mer detaljert informasjon om velgerens preferanser kan uttrykkes på stemmeseddelen og påvirke valgutfallet. Valgmetodenes generelle ...
(side 127-152)
av Yngvild Korneliussen
Det har vist seg å være problematisk for mange land å implementere EUs miljøpolitikk, og Norge er slett ikke noe unntak. Nasjonale forhold og spesifikke karaktertrekk ved landenes politiske og ...
Kommentarer
(side 156-176)
av Rune J. Sørensen
I Makt- og demokratiutredningen2 hevdes det at demokratiet har forvitret. Den dystre konklusjonen er at det representative demokratiet i Norge er alvorlig svekket. Hvis utrederne har rett, er spørsmålet hvorfor ...
(side 177-190)
av Dag Ingvar Jacobsen
Lawrence Rose og Per Arnt Pettersen (R & P) har i NST nr. 3/2003 (Rose & Pettersen 2003) en interessant artikkel om holdninger til kommunesammenslåinger, og til hvilke begrunnelser som nevnes for ...
Bokomtaler
(side 194-198)
av Hans Petter Saxi
Tor Selstad: Det nye fylket og regionaliseringen (Bergen: Fagbokforlaget, 2003)
(side 199-206)
av Stina Hansteen Solhøy
Cathrine Holst (red.): Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk (Oslo: Gyldendal Akademisk 2003)
Nytt fra instituttene
(side 207-211)
Avlagte doktorgrader og hovedoppgaver
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon