Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 385-406)
av Per Lægreid og Tom Christensen
Keywords: Administrative policy • public sector reforms • privatization • political control • state owned companies • elite attitudes • citizens attitudes.
(side 412-441)
av Åge Johnsen
Temaet for denne artikkelen er kontrollorganers roller i politiske systemer. Herstuderes ulike roller som kommunerevisjonen kan ha i politikken. Dommerrollen,ombudsmannrollen, utrederollen og rådgiverrollen er de fire rollene somvanligvis nevnes ...
Kommentarer
(side 444-459)
av Lars Erik Kjekshus
Helsereformen med stor H, overgangen til statlig eierskap av sykehuseneer lansert og ble iverksatt fra og med 1.1.2002 (Ot.prp. nr. 66 2000-2001)og det er knyttet store forventninger til effekter av denne ...
Bokomtaler
(side 462-469)
av Oluf Langhelle
Øystein Bortne, Per Selle og Kristin Strømsnes: Miljøvern uten grenser? (Gyldendal Akademisk, 2001)
(side 469-471)
av Hallvard Tjelmeland og Søren Flinch Midtgaard
BOKOMTALE
(side 471-475)
av Hallvard Tjelmeland og Oluf Langhelle
BOKOMTALE
Nytt fra instituttene
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon