Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 303-327)
av Marianne Ryghaug
Tekst brukes i stor grad som datagrunnlag for å gi svar på problemstillinger innen samfunns- vitenskapene. Tekstanalyse innenfor statsvitenskap er imidlertid kjennetegnet av en naiv prag- matisme, der tekster leses ...
(side 328-355)
av Frode Veggeland
Temaet for artikkelen - Høyesteretts dom av 16. november 2000 (Finanger-dommen) - er av gode grunner viet stor oppmerksomhet i fagmiljøene, ikke minst fordi den illustrerer hvordan internasjonale forpliktelser kan påvirke nasjonal rett ...
(side 356-378)
av Kjell-Arve Harvold
På 1990-tallet ble planleggingens «kommunikative vending» presentert som et avgjørende ven- depunkt i offentlig planlegging. Artikkelen retter søkelyset mot det nye kommunikative plan- paradigmet - og ikke minst den debatten som ...
Kommentarer
(side 380-397)
av Rune J. Sørensen
Det seneste tiåret har vært kjennetegnet av en serie av reformer i offentlig sektor, og disse går gjerne under overskriften «New Public Manage- ment». Ulike land har valgt forskjellige strategier ...
Nytt fra instituttene
(side 398-404)
Avlagte doktorgrader og hovedfagseksamener våren 2002
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon