Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 195-224)
av Elin Haugsgjerd Allern og Terje Kleven
Artikkelen analyserer i hvilket omfang og i hvilken grad målstyring er innført og iverksatt i skandinaviske kommuner. Vi viser at målstyring er en utbredt styringsteknikk i Skandinavia. Et stort flertall ...
(side 225-246)
av Bård Mæland
På hvilken måte forstår de israelske forsvarsstyrkene (Israel Defence Forces; IDF) seg som en moralsk aktør? Artikkelforfatteren analyserer og drøfter dette spørsmålet i forhold til det å handle effektivt militært ...
Kommentarer
(side 248-262)
av Dag Ingvar Jacobsen
KOMMENTAR
(side 263-283)
av Oddbjørn Bukve
Kommunane skal medverke til å realisere fleire og til dels motstridande verdiar. Dei skal vere arenaer for politisk deltaking og lokalt sjølvstyre, samstundes som dei skal bidra til ein effektiv ...
Bokomtaler
(side 285-300)
av Arve Hjelseth, Allan Dreyer Hansen og Lars Bugge
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon