Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 91-116)
av JOHAN P. OLSEN
To teoretiske rammeverk er særlig populære i analyser av konstitusjonelle endringsprosesser. I den ene ses endringer som resultat av bevisste valg foretatt av en identifiserbar gruppe aktører, som oftest en ...
(side 117-141)
av Øyvind Glosvik
Tema for artikkelen er eit tilsynelatande paradoks knytt til omgrepet 'læring i organisasjonar'. Læring inneber endring, medan organisering medfører stabilitet. Artikkelen syner korleis teorien om læring på fleire nivå kombinert ...
(side 142-170)
av Ole Johan Andersen
Formålet med artikkelen er å belyse hvordan organisasjonsideer med vind i seilene omformes til praksis. Sentralt her står utviklingen av fristilte og partnerskapsbaserte organisasjoner. Fristillings og partnerskapsideene har etterhvert fått ...
Kommentar
(side 172-184)
av HARALD GRIMEN
KOMMENTAR
Nytt fra instituttene
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon