Formidling er som den sidste fase i et forskningsprojekt en vigtig del af udbredelsen af den nyeste viden om et fokusområde til fagfæller, nationalt og internationalt, til patienter, pårørende, sundhedspersonale og interessenter i forskellige organisationer. Flere aspekter er vigtige i formidling. En ting er forskerens ansvar for at videreformidle sine resultater til omverdenen. En anden ting er, at nå ud til så mange i målgruppen som muligt med de forskningsresultater man har opnået. Det er i forskernes, universitetets og samfundets interesse, at forskningsresultater og indsigter i forskningens metode og begrænsninger stilles til rådighed for den offentlige debat, for politiske beslutningsprocesser, for erhvervslivet, og for samfundet som helhed. At forskning kommunikeres ansvarligt, korrekt og transparent er en betingelse for den høje tillid, forskning og forskeres viden generelt nyder i det omgivende samfund. Derfor er god forskningskommunikation en essentiel del af den enkelte forskers arbejde.

At få sine artikler citeret i andre forskeres artikler er også vigtigt for videre forsker karriere hvorfor formidling i videnskabelige artikler er et must for en forsker, der søger yderligere videnskabelige meritter og som ønsker videre akademisk karriere. I dette nummer af Nordisk Sygeplejeforskning beskriver artiklen: Reflection’s and practices of citing papers in health care science – a focus group study som er skrevet af Suzanne Herling, Karin Jespersen & Ann Karin Møller, hvordan 24 sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle forskere reflekterer over de underliggende faktorer, der påvirker deres valg af de kilder de vælger at citere, når de skriver artikler. Dette ofte artikler af kollegaer i deres netværk og fra det tidsskrift de ønsker at publicere i. Jo mere forskerens artikler bliver citeret, des mere stiger forskerens H-index hvilket anvendes til at måle både den videnskabelige produktivitet og den tilsyneladende videnskabelige betydning af en forsker (1).

Nordisk Sygeplejeforskning bestræber sig kontinuerligt på at optimere gode og hurtige reviews og publiceringsforløb med det formål at imødekomme hurtigere proces i publicering af jeres artikler. Derfor introducerer Nordisk Sygeplejeforskning online first / early view fra indgangen af 2022. Dette betyder, at jeres artikler bliver publiceret på vores hjemmeside så snart de er accepteret til publicering, så de er hurtigere klar til at blive citeret og anvendt af andre forskere og sundhedsprofessionelle.

Referenser

1. Egge L, Rosseau R. An h-index weighted by citation impact. Info Proc Manag. 2008; 44(2): 770-780. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2007.05.003