I kølvandet på øget effektivisering af sundhedsvæsenet er konsekvenserne blevet kortere indlæggelser på hospitalerne og derved et øget pleje- og behandlingsansvar i kommunerne. Dette stiller til stadighed større krav til ydelserne i kommunerne men også til hjemmesygeplejerskernes viden og kompetencer og til patienterne, der er afhængige af kvalificeret holistisk sygepleje. Selvom det kan være en fordel for borgeren at modtage behandling i trygheden af sine vante omgivelser i eget hjem, kan manglende koordinering af de tværsektorielle overgangsforløb medføre, at hjemmesygeplejerskerne ikke har instrumentelle ressourcer og viden fra hospitalet, til at udføre den korrekte pleje til patienten.

Dette perspektiv kan man læse om i artiklen: Når patienter indlægges til pleje og behandling i eget hjem, øges den sygeplejefaglige kompleksitet, som er skrevet af Rikke Cathrine Bøgeskov Rasmussen, Karen Lyng Larsen, Kristina Højgaard, Karina Løvendahl Dybbro, Gitte Sylvester Jensen, Michala Eckhardt, Pernille Bak Skouenborg, Charlotte Delmar og Bente Hoeck (s. 141–154). I denne artikel fremgår det også, hvor vigtigt det er, at der er balance mellem ansvar, sygeplejekompetencer og det faglige skøn og hvor tillidsforholdet i relationen mellem patient og hjemmesygeplejerske kan blive truet når den tværsektorielle koordinering er fraværende. Løgstrup (1) taler om, hvordan tillid bæres skjult i de relationer vi har til hinanden: »I tilliden er vi lagt i hinandens hænder i en sårbar, gensidig udleverethed. Det er i den tillidsfuldes udleverede sårbarhed, at appelkraften udgår til mig om at tage vare på det, som er mig betroet i situationen«. Tillidsforholdet mellem patienten og hjemmesygeplejersken skal netop være grobund for relationen og derved føre til patientens tryghed i situationen. Det er derfor essentielt, at der med et øget pleje- og behandlingsansvar i kommunerne samtidigt medfølger fokus på at styrke koordineringen af de tværsektorielle forløb samt de sygeplejefaglige kompetencer, så relationen med patienten kan blive tryg og tillidsfuld.

Min første leder er hermed skrevet og jeg glæder mig meget til at tage stafetten videre fra Pia Dreyer som ny redaktør for Nordisk Sygeplejeforskning.

Referencer

1. Martinsen K. Løgstrup og sygeplejen. Aarhus: Klim; 2012.