Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når patienter indlægges til pleje og behandling i eget hjem, øges den sygeplejefaglige kompleksitet

When patients are admitted to care and treatment at home, the professional complexity of nursing increases
Sygeplejerske, MHH, lektor, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College Aarhus
Adjunkt, cand.cur., ph.d., Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
Leder, FAAN
Intensivsygeplejerske, cand.cur., lektor, uddannelseskonsulent RN
Sygeplejerske, cand.cur., klinisk udviklingssygeplejerske, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn, Regionshospital Nordjylland
Sygeplejerske, cand.scient.san.publ., adjunkt, Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland
Sygeplejerske, cand.cur., lektor, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College Aarhus
Sygeplejerske, cand.scient.san.publ., adjunkt, Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland
Sygeplejerske, cand.cur., lektor, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College Aarhus

I takt med at sundhedsvæsnet effektiviseres og der kommer flere ældre, ses en større udflytning af sygeplejefaglige opgaver som tidligere blev varetaget på hospitalet. Denne artikel vil præsentere fund relateret til de oplevelser, som hjemmesygeplejersker har med at yde sygepleje til patienter, som udskrives til pleje og behandling i eget hjem, hvor behandlingsansvaret fortsat påhviler hospitalets læger. Der blev foretaget et semistruktureret gruppeinterview med tre hjemmesygeplejersker fra en mindre dansk kommune, hvor alle havde udøvet sygepleje til den inkluderede gruppe af patienter. Analysen af gruppeinterviewet foregik med inspiration fra Jensen, indføring i tekstanalyse. Analysen resulterede i følgende temaer 1) Fordele ved at yde sygepleje til patienter, som er indlagt til pleje og behandling i eget hjem, 2) Samarbejdet med hospitalet beror på hjemmesygeplejerskens initiativ 3) Der skal være en balance mellem ansvar sygeplejekompetencer og det faglige skøn. Undersøgelsen viste, at hjemmesygeplejerskerne fandt pleje og behandling i patienternes egne hjem fordelagtige, når de var velkoordinerede. Faglige dilemmaer opstod når patientens behov for sygepleje oversteg ressourcerne i kommunen. Specialiseret sygepleje medførte behov for kompetenceløft i »teknologiske og instrumentelle færdigheder«. Dialog og forventningsafstemning mellem sektorerne blev beskrevet som væsentlig. Manglen på dette kunne få betydning for tilliden og relationen til patient og pårørende.

Nøgleord: forventningsafstemning, hjemmesygepleje, kompetencer, kvalitativ metode, organisering af sygepleje, udførelse af sygepleje

As the health care system becomes more efficient and the elderly population is growing, a greater number of nursing tasks are being relocated to homecare nursing. This article reports on the experiences of homecare nurses in providing care to patients who are discharged from hospital and receive care and treatment at their own home, whilst the treatment responsibility remains with the hospital. A semi-structured group interview was conducted with three homecare nurses from a small Danish municipality, who had cared for patients receiving care and treatment at home. The interview was analysed following the principles of text analyses. Three themes were identified: 1) Benefits of providing care to patients who receive care and treatment in their own home, 2) The collaboration with the hospital depends on the nurse’s initiative 3) There must be a balance between responsibility, nursing skills and professional judgment. The study showed that the nurses found care and treatment in the patients’ own homes beneficial when well-coordinated. Professional dilemmas arose when the patient’s need for nursing exceeded the municipality’s resources. Specialized nursing led to the need for skills development in »technological and instrumental skills«. Dialogue and alignment of expectations between sectors was described as essential and when lacking could have a negative impact on trust and the relationship with the patient and relatives.

Keywords: delivery of care, homecare, interview, matching of expectations, nursing skills, organization of care, qualitative method.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon