Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvad karakteriserer hospitalsafdelinger med lav sygeplejerskeomsætning?

Et regionalt tværsnitsstudie
What characterizes hospital departments with low nurse turnover?
A regional cross-sectional study
Forskningskoordinator, Sjællands Universitetshospital
Cand.polit., ph.d.-studerende, Syddansk universitet, SDU
Sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende, Klinisk forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen
Cand.polit., ph. d., professor, Syddansk universitet, SDU
Forskningsleder, Sjællands Universitetshospital

Baggrund: En høj sygeplejerskeomsætning kan sænke kvaliteten af patientpleje og øge hospitalsomkostningerne. Det er derfor vigtigt at identificere faktorer, der kan mindske og forhindre en høj sygeplejerskeomsætning. Formål: At kortlægge hvad der karakteriserer afdelingerne med lavest sygeplejerskeomsætning i Region Sjælland, inden for de fire største specialer; kirurgi, medicin, akut og psykiatri, relateret til organisatoriske karakteristika inden for bemanding og patientsikkerhed. Metode: Tværsnitsstudie med afsæt i eksisterende data fra flere dataregistre. Resultater: Der ses en ikke entydig tendens til, at afdelinger med lavest sygeplejerskeomsætning, har en bemanding med højere andel af sygeplejersker i plejegruppen pr. patientdag, sygeplejersker med højere gennemsnitsalder og anciennitet samt mindre sygefravær og overarbejde. Derudover ses en lavere forekomst af genindlæggelser, lavere 30-dages mortalitet, kortere indlæggelser samt lavere forbrug af sundhedsydelser. Konklusion: Kortlægningen tyder på et komplekst samspil mellem sygeplejerskeomsætning, bemanding og personalesammensætning samt patientsikkerhed, der ikke endeligt afklares i dette studie. En dybere forståelse for dette samspil inklusivt et fokus på psykisk arbejdsmiljø er nødvendig for at reducere sygeplejerskeomsætningen.

Nøgleord: bemanding, patientsikkerhed, personalesammensætning, sygeplejerskeomsætning

Background: A high nurse turnover rate is known to lower the quality of nursing care and increase hospital costs. It is therefore important to identify characteristics that may decrease and prevent a high nurse turnover rate. Objective: To determine the characteristics of the units within surgery, medicine, acute care and psychiatry with the lowest nurse turnover in Region Zealand in Denmark, related to organizational characteristics in turnover on staffing, staff composition and patient safety. Design/Methods: A cross-sectional study based on existing data from multiple data registers. Results: The included units with the lowest nurse turnover shows a not transparent tendency to have a higher proportion of nurses in the nursing care group per. patient day, nurses with higher average age and seniority, lower sick leave and less overtime. Furthermore, there is a tendency to lower rates of re-admissions, lower 30-days mortality, shorter admissions and lower usage of healthcare services. Conclusions: The results indicate a complex interaction between nurse turnover, staffing and staff composition and patient safety that is not definitively clarified within this study. A deeper understanding of this interaction including focus on physical work environment is needed to reduce nurse turnover.

Keywords: nurse turnover, patient outcome, staff composition, staffing
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon