Pårørende har gennem flere år været den uudnyttede ressource i sundhedsvæsnet. Mange patienter gennemgår lange og svære sygdomsforløb og mange må leve med en eller flere kroniske sygdomme resten af deres liv. Her får de pårørende en stor betydning, og flere studier viser endda, at kun de patienter, der har ressourcestærke pårørende der kan inddrages, får den bedste behandling. Et liv hvor den pårørende bliver den ansvarlige, og skal observere, pleje og måske endda behandle. Mange pårørende beskriver livet som ændret, og hvor de må finde nye værdier og ændrede roller i forhold til det nære samliv samt familie- og arbejdslivet.

Læs om netop pårørendeinddragelse og hvorfor forfatterne mener, at pårørende er den der står med ansvaret, men alligevel altid kommer i anden række i artiklen: «Ansvarlige, men i anden række – en kritisk diskursanalyse af pårørendeinddragelse artiklen er skrevet af Mette Sie, Anne-Lisbeth Pedersen, Pia Koustrup, Bodil Winther, Bente Hoeck og Charlotte Delmar (se side 185). I artiklen «Palliative care in rural and remote areas» af Trine Lise Edvardsen, Geir F. Lorem og Grete Mehus (se side 150) beskrives det, hvordan de pårørende måske er de eneste, der kan oplæres til iv-behandling i forbindelse med kemoterapi, når vejret gør det umuligt at komme frem. Her får pårørende et stort ansvar, fordi der ikke er andre muligheder.

I sygeplejen har vi altid inddraget de pårørende, men måske har vi nu lagt for meget ansvar over på den pårørende, og derved er der risiko for, at den pårørende bliver overset som menneske med egne behov, ønsker og præferencer. Derfor er det selvfølgelig meget vigtigt og helt nødvendigt, at vi fortsat som sygeplejersker også har øje for patientens pårørende. Både patienten og den pårørende har forskellige forudsætninger og oplevelser af sygdom og sygdomsforløbet. Måske er den pårørende også syg og har brug for pleje og omsorg, og har slet ikke kræfter og evner til at være ressourceperson og ansvarlig for pleje og observationer. Som Sie og kollegaer beskriver så ligger der et uhyggeligt perspektiv i at «ressourcestærke pårørende er en forudsætning for, at patienten kan modtage den bedste pleje» (se side 185).