Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Oversetting, tilpasning og testing av The Nurse Professional Competence Scale

Translation, adjustment and adaption of The Nurse Professional Competence Scale
Førstelektor, Avd. for helse og velferd, Høgskolen i Østfold
Professor, Avd. for helse og velferd, Høgskolen i Østfold
Høgskolelektor, Avd. for helse og velferd, Høgskolen i Østfold

Utdanningsinstitusjoner har et ansvar for å sikre at sykepleiere har en kompetanse som er i samsvar med samfunnets behov og sikrer kvalitet på sykepleien. Av den grunn er det behov for å kartlegge sykepleierstudenters kompetanse. Nurse Professional Competence skalaen er et instrument som har vist seg å være egnet i denne sammenhengen. I denne artikkelen presenteres oversettelsen, tilpasningen og testingen av instrumentet i en norsk kontekst. Innledningsvis ble instrumentet oversatt og tilpasset norsk kontekst i samsvar med anbefalte retningslinjer. Instrumentet ble testet på 127 studenter. Instrumentets reliabilitet varierte med en Cronbach’s alpha fra 0,69 – 0,92. I tillegg ble et panel på 11 studenter, fordelt i to fokusgrupper, intervjuet for å styrke instrumentets validitet. Intervjuene viste at studentene opplevde at instrumentet var dekkende for sykepleiefaglig kompetanse og i samsvar med innholdet i utdanningen. Vi anbefaler å bruke Nurse Professional Competence skalaen ved kartlegging av sykepleierstudenters samlede kompetanse ved endt utdanning. Videre studier er nødvendig i arbeidet med å validere instrumentet.

Nøkkelord: egenvurdert kompetanse, instrument, instrumentvalidering, sykepleiefaglig kompetanse, sykepleieutdanning

Educational institutions have a responsibility to ensure that nurses have a competence that is in accordance with the needs of society to ensure quality in nursing. For that reason, it is necessary to map the nursing students’ competence. The Nurse Professional Competence scale is an instrument that has proven to be appropriate in this context. This article aims to present the translation, adjustment and testing of the instrument in a Norwegian context. Initially, the scale has been translated in accordance with approved recommendations. During translation, concepts in the instrument have been adjusted to the Norwegian context. The instrument was tested on 127 students. The reliability of the instrument ranged with a Cronbach’s alpha from 0.69 to 0.92. In addition, a panel of 11 students, divided into two focus groups, were interviewed to strengthen the validity of the instrument. The students find that the instrument covers the competencies in nursing and is consistent with the content of their education. We recommend the scale in mapping nursing students’ total competence after completion of education. Further studies are required to validate the instrument.

Keywords: instrument, instrument validation, nurses’ competence, nursing education, self-assessed competence
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon