Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Den norske versjonen av SPLINTS (SPLINTS-no)- et instrument for å utvikle og vurdere ikke tekniske ferdigheter hos operasjonssykepleiere

The Norwegian version of SPLINTS (SPLINTS-no) – an observation and assessment tool for non-technical skills for operating room nurses
Førstelektor/operasjonssykepleier, Det helsevitenskapelige fakultet, avdeling: Omsorg og etikk, Universitetet i Stavanger
Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet, Operasjonssykepleier, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus

Scrub Practitioners’ List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS) er et observasjons- og vurderingsinstrument som gir et formelt rammeverk og felles begrepsapparat for å vurdere ikke-tekniske ferdigheter hos operasjonssykepleiere. Hensikten med denne studien er å beskrive oversettelsen og tilpasningen av SPLINTS fra engelsk til norsk (SPLINTS-no). SPLINTS-no er oversatt etter anerkjente prosedyrer med oversettelse og tilbake-oversettelse. I oversettelsen ble flere trinn benyttet for å sikre tverrkulturell tilpassing. I tillegg til to uavhengige oversettere deltok et ekspertpanel med fem erfarne studentveiledere med spesialutdanning i operasjonssykepleie. De leste gjennom SPLINTS-no, korrigerte språk og vurderte anvendbarheten av SPLINTS-no. Til slutt ble SPLINTS-no oversatt tilbake til engelsk og godkjent av utviklerne av SPLINTS. Originalversjonen er ivaretatt i oversettelsesprosedyren og eksempler på hensiktsmessig og uhensiktsmessig adferd er tilpasset den sterile og koordinerende operasjonssykepleier i Norge. Vurderingsskalaen er endret fra fire til fem nivå i samsvar med den danske versjonen av SPLINTS. SPLINTS-no kan anvendes både under utdanningen og til å videreutvikle kompetanse hos operasjonssykepleiere gjennom observasjon og tilbakemelding, og gir norske operasjonssykepleiere mulighet til å utvikle ikke-tekniske ferdigheter på lik linje med tekniske ferdigheter.

The Scrub Practioners’ List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS) is an observation and assessment tool that provides a formal framework and a uniform language for assessing non-technical skills for operating room nurses. The aim of this study is to describe the translation and cross-cultural adaption process of the Norwegian version of SPLINTS (SPLINTS-no). SPLINTS was translated into Norwegian using recognized procedures for forward and backward translation. Different steps were integrated in the translation process to ensure cross-cultural adaption, using an expert committee consisting of five operating room nurses. The committee reviewed SPLINTS and examined whether the tool is understandable and usable for assessing the non-technical skills of Norwegian operating room nurses and students. The tool was translated back into English and accepted by the original author. SPLINTS-no is considered a useful tool for raising the awareness of non-technical skills with both operating room nurses and students. The original version is still intact after translation, but examples of appropriate and inappropriate practices are adapted to operating room nurses in Norway. In addition, the assessment scale was changed from four to five levels in accordance with the Danish version of SPLINTS. SPLINTS-no gives Norwegian operating room nurses an opportunity for practicing both non-technical and technical skills. Feedback at non-technical skills is needed in the education of operating room nurses and operating room nurses in order to develop excellent practices.

Keywords: assessment tool, cross-cultural adaption, non-technical skills, operating room nursing, SPLINTS, SPLINTS-no, translation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon