Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ansvarlige, men i anden række – en kritisk diskursanalyse af pårørendeinddragelse

Responsible but in the second row – a critical discourse analysis of relatives’ involvement
RN, lektor, Cand. Cur., VIA University College, Aarhus
RN, lektor, Cand. Cur. Onkologisk Afdeling, Syddansk Universitetshospital
RN, lektor, Cand. Cur., VIA University College, Aarhus
Professor i sygeplejevidenskab og sektionsleder, cand.cur, ph.d., FAAN, Research Unit for Nursing and Health Care, Institut for Folkesundhed, Health, Aarhus Universitet & professor II, Institut for Helse- og Omsorgsfag, Norges Arktiske Universitet, Tromsø & professor II ViD, Helsefag, Bergen og Oslo
Postdoc, cand.cur., ph.d., Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
RN, Cand. Cur, Ph.d. stud., Syddansk Universitet, Onkologisk Afdeling, Syddansk Universitetshospital

Artiklen præsenterer resultaterne af en Fairclough-inspireret kritisk diskursanalyse af, hvordan pårørende bliver beskrevet i danske sundhedspolitikker. På baggrund af Faircloughs tredimensionelle model for diskursanalyse samt perspektivering til ideologien om Danmark som en konkurrencestat, som beskrevet af K.O. Pedersen, er der analyseret otte politikker udgivet af danske sundhedsmyndigheder, institutioner og patientinteresseorganisationer i perioden 2014-2018. Analysen viser tre diskurser om pårørende i den politiske vision om inddragelse af patienter og pårørende: 1) Den rationelle pårørende 2) Prinsgemal syndromet – ansvarlig, men i anden række, og 3) At spille rollen som en ressourcestærk pårørende. Vi viser, at diskurserne kan have betydning for, hvordan sygeplejersker opfatter og møder pårørende, samt hvordan pårørende forventes at agere. Ved disse diskurser er der risiko for, at pårørende bliver overset som personer med egne behov, ønsker og præferencer. Derudover betyder diskurserne, at ressourcestærke pårørende er en forudsætning for, at patienten kan modtage den bedste pleje. Vi konkluderer, at pårørende opfattes som middel til at nå målet om et konkurrencedygtigt sundhedsvæsen.

This article presents the findings of a Fairclough-inspired critical discourse analysis aiming to clarify how relatives are articulated in Danish Health Care Policies. Drawing on Fairclough’s three-dimensional framework for analyzing discourse, and using the ideology of a competitive state as described by K.O. Pedersen as an interpretive lens, we have analyzed eight policy papers published by Danish Health Care authorities, institutions and patient interest groups from 2014-2018. The analysis revealed three discourses about relatives within the political vision of involvement of patients and relatives: 1) The rational relative 2) The responsible yet subordinated relative, and 3) Playing the role as a resourceful relative. We argue that the discourses affect how nurses perceive relatives, and how relatives are allowed and expected to be. There is a risk that viewing relatives as persons with needs, wishes and preferences is missed as well as having resourceful relatives is a prerequisite for receiving the best care. Further, we argue that within the discourses, relatives are perceived as the mean of achieving the goal of Denmark becoming a state of competitiveness. Hence the discourses support the maintenance of the ideology of a competitive health service.

Keywords: caregivers, competitive health care, discourse analysis, nursing, relatives
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon