Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Virtual Reality som et tilbud til pasienter etter kirurgi

Erfaringer fra en pilotutprøving
Virtual Reality non-medical treatment for patients after surgery
An exploratory pilot study
Høgskolelektor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet
Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Bakgrunn: Det er økende interesse for å undersøke om Virtual Reality (VR) er egnet som avledning eller distraksjonsterapi ved smerter. Hovedmålet med denne studien var 1) å innhente praktiske erfaringer med tilrettelegging og bruk av VR i en sykehusavdeling, 2) å undersøke hvordan pasienter opplevde VR-tilbudet, og om VR-opplevelsen påvirket pasientens smerteopplevelse. Metode: Studien har et kvalitativt, beskrivende forskningsdesign, og ble gjennomført i to trinn. Det første trinnet (1) beskriver innhenting av forskernes praktiske erfaringer med utprøving av teknisk utstyr og virtuelt miljø i en sykehusavdeling. Det andre trinnet (2) beskriver innhenting av erfaringer med et tilbud om VR fra pasienter ved en ortopedisk avdeling. Utvalget her var syv smertepåvirkede postoperative pasienter. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av innholdsanalyse. Resultater: Trinn 1) HTC Vive VR og VR-filmen the Blu fra Wevr ble valgt for videre utprøving på pasientene. Trinn 2): Følgende fire hovedkategorier beskrev pasientenes opplevelse med VR: Positiv sanseopplevelse;- en mental og kroppslig velvære som varte i flere timer. Smerteopplevelse under VR;- pasientene opplevde at VR gav smertelindring. Erfaring med kvalme eller ubehag;- VR-opplevelsen ga ikke kvalme og ubehag. Egenskaper ved VR-miljøet;- filmen opplevdes som interessant og beroligende, og gav en altoppslukende opplevelse av å være i en annen verden. Konklusjon: Pilotutprøvingen viser at VR kan se ut til å være et ikke-medikamentelt alternativ som sykepleiere kan tilby pasienter med postoperative smerter. Selv om denne studien viser lovende resultater, må VR videre testes ut i større intervensjonsstudier på ulike pasientgrupper og pasientsituasjoner. Det er også behov for å finne og utprøve mer brukervennlig utstyr.

Nøkkelord: distraksjon, kvalitativ studie, pasient-opplevelser, smertelindring, voksen

Background: There is an increasing interest in Virtual Reality’s (VR) suitability as distraction therapy for pain relief. The main objectives for the study were (1) to gain practical experience with use of VR in a hospital ward and (2) to explore patients experience using VR, and its influence on the patient‘s pain-experience. Method: The study has a qualitative descriptive design and was carried out in two steps. First step (1): Descriptions of the practical experiences of using VR- equipment, where two researchers were testing different VR-equipment and VR-films. Second step (2): Descriptions of patients’ experiences of using VR, interviewing seven post-operative patients with pain, from an orthopaedic ward. The interviews were analysed using content analysis. Findings: 1) The HTC Vive VR and VR movie The Blue from Wevr were selected for trial. 2) The patients’ experiences with VR resulted in four main categories: Positive sensory experiences with mental and physical well-being that lasted for hours. Experience of pain during VR;-patients experienced pain relief during VR. Experience of nausea and discomfort;-patients did not experienced nausea and discomfort during VR. Characteristics of the VR-environment;- the movie was experienced as interesting, calming and an immersive experience of being in another world. Conclusions: This pilot study shows that VR might have a great potential as a non-medical treatment providing postoperative pain relief. However, larger intervention studies are needed using different situations, patient groups and VR equipment.

Keywords: adult, distractions, pain relief, patient experience, qualitative study, Virtual Reality (VR)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon