I starten af et nyt årti har antallet af patienter der overlever både akut og kronisk sygdom aldrig været større. Mange patienter gennemgår lange og svære sygdomsforløb og mange må leve med en eller flere kroniske sygdomme resten af deres liv. Et liv som mange beskriver som ændret, og hvor de må finde nye værdier og ændrede roller i forhold til både familie- og arbejdslivet. Måske må de leve med sygdom, træthed, bekymringer og angst som fylder i hverdagen.

Læs om netop forskning der undersøger hvordan det er at leve med kræftsygdom i mange år i artiklen: «Cancer changed my life» – Women’s experiences 1 and 9 years after primary breast cancer surgery skrevet af Sigrunn Drageset, Torill Christine Lindstrøm og Sidsel Ellingsen (se side 20), hvor forfatterne beskriver kvinders liv efter brystkræftsygdom. Et liv der ændres for altid, og hvor kvinderne altid vil leve i et foranderligt spændingsfelt, og netop derfor er det vigtigt at tilbyde patienter individualiseret pleje, der tager højde for individuelle oplevelser i forhold til det levede liv med kræftsygdom.

Derfor er det selvfølgelig vigtigt og nødvendigt, at vi som sygeplejersker har øje for patientens forskellige forudsætninger og oplevelser, og yder en personcentreret sygepleje, hvor vi både anvender den universelle viden om fx symptomer og sygdomsudvikling, men altid under inddragelse af specifikke observationer og samtaler med den enkelte patient. Det er vigtigt at huske Travelbees kloge ord om, at: ‘human beings are more different than they are alike’ (1, s. 28), så for at kunne yde en individualiseret sygepleje må sygeplejerskerne kende deres patienter. Det fordre, at sygeplejerskerne som minimum går i dialog med deres patienter, eller som Travelbee forklarer det; altid stræber efter at etablere en human-to-human relation med deres patienter.

Så her på starten af et nyt årti skal vi så ikke genindføre eller huske relationsarbejdet i sygeplejen, som en af de vigtigste sygeplejehandlinger.

Reference

1. Travelbee J. Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia, PA: F.A.Davis 1966.