Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra barselsafsnit til eget hjem

Et kvalitativt studie af hvad danske førstegangsforældre finder betydningsfuldt i dagene efter fødslen
From the maternity ward to one’s own home
Sygeplejerske, cand. cur., ph.d. førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole
Antropolog, ph.d. seniorforsker, DEFACTUM, Region Midtjylland Center for Fosterdiagnostik, Aarhus Universitetshospital
Sygeplejerske, cand. cur. specialeansvarlig sygeplejerske, Afsnit for Mor og Barn, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens

Formål: At undersøge, hvad førstegangsforældre finder betydningsfuldt i den tidlige barselsperiode (fra fødslen til 5 dage efter), med særlig fokus på forældrenes samspil med sundhedsprofessionelle i overgangen mellem hospitals- og kommunalsektor. Metode: Etnografisk feltforskning med deltagerobservation og interviews. Der blev inkluderet tre forældrepar, som blev fulgt under indlæggelsen på barselafsnittet og ved første besøg med sundhedsplejersken efter udskrivelsen. Empirien blev analyseret med en Spradley-inspireret analysemetode. Konklusion: Undersøgelsen viste, at førstegangsforældre tillagde indlæggelse på barselsafsnittet stor betydning, da det gav dem et frirum til trygt at finde deres nye forældrerolle og være sammen som familie. Det var ikke nødvendigt med en fast ramme for indlæggelsestiden, men en individuel tilgang var vigtigt. Måden hvorpå de sundhedsprofessionelle gav information og vejledning var betydningsfuldt. Nogle forældre fandt ensrettet information vigtigt, mens andre fremhævede positive fordele ved, at personalet havde forskellige tilgange i vejledningen. Herudover havde forældrene behov for at blive bekræftet i, at barnet fulgte normen. Med afsæt i Meleis’ transitionsteori blev der afslutningsvis diskuteret, hvordan forventninger og kulturelle normer kan være centrale for oplevelsen af, hvad der er betydningsfuldt i den tidlige barselsperiode.

Nøgleord: barselspleje, etnografisk feltstudie, førstegangsfødende, sundhedspleje, tidlig udskrivelse, transition

Aim: The aim of this study was to examine the experiences of first-time parents in their interaction with health care professionals in the transition between the postnatal ward and the child health care. Method: An ethnographic approach was used to explore three couples’ experiences and interactions with health care professionals before and after discharge from the postnatal ward. The materiel was analysed using Spradley´s method. Conclusion: The results showed that first time parents attach great importance to postnatal hospital stay, as it allowed them the opportunity to explore their new role as parents in a safe environment and to be together as a family. A set time frame for the length of stay was not necessary. Instead, an individual approach was appreciated. Information and guidance from health care professionals are deemed important and valuable by the couples. Some families valued consistent information, while others stress the benefits of different guidance approaches from different health care professional. Validation that their baby was growing as expected, was valued. Using Meleis’ Transition Theory, it was lastly discussed how cultural norms and institutional practices can be central to the couples’ experiences and expectations in the early postnatal period.

Keywords: child health care, early discharge, ethnographic method, postnatal care, primiparous, transition
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon