Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier

When the hospitalized child’s everyday life is shared in social media
Spesialsykepleier til barn, Master of Pediatric Nursing (MPN.), Ledende spesialsykepleier, Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS)
Førstelektor, OsloMet – Storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
Spesialsykepleier til barn, Master of Pediatric Nursing (MPN.) Fagutviklingssykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS)

Bakgrunn: Foreldre deler opplevelser av å ha syke barn i sosiale medier. Dette er lite beskrevet og så vidt vi vet, den første studien som utforsker norske barnesykepleieres erfaring med at foreldre eksponerer syke barn i sosiale medier. Hensikt: Utforske og beskrive barnesykepleieres synspunkter og erfaringer med foreldre som omtaler egne barn innlagt på sykehus, via bilder og tekst i sosiale medier. Videre å få innsikt i om, og eventuelt på hvilken måte, eksponeringen påvirker pasient/foreldre- barnesykepleierforholdet. Metode: To fokusgruppeintervjuer med til sammen 11 barnesykepleiere på to sykehus ble utført. Analysen ble basert på Giorgis prinsipper om kategorisering og meningsbærende enheter. Resultater: Studien avdekket fem hovedresultater: Barnesykepleierne erfarte at foreldre eksponerte barna for å få støtte fra omverdenen. Barnesykepleierne hadde erfaringer med og synspunkter om at foreldres eksponering kunne være skadelig for barnet. Barnesykepleierne hadde ulike synspunkter om foreldres eksponering av premature og nyfødte. Barnesykepleierne kunne vegre seg for å ha ansvar for pasienter det ble blogget om. Barnesykepleierne leste foreldres blogger som omhandlet syke barn av ulike årsaker. Konklusjon: Resultatene viser at barn/foreldre-barnesykepleierforholdet kan bli påvirket når foreldre eksponerer barnet i sosiale medier.

Nøkkelord: Barn, barnesykepleier, foreldre, kvalitativ studie, pediatri, sosiale medier, ungdom

Background: Parents share their experiences of having their hospitalized child exposed in social media. Little knowledge exists about this, and as far as we know this is the first study to explore Norwegian pediatric nurses experience of parents’ exposure of ill children in social media. Purpose: Explore and describe pediatric nurses’ experiences and views of parents exposing their sick children in social media through pictures and stories. And to gain insight into whether and in what way, the exposure affects the patient/parent- and the pediatric nurse relationship. Method: Two focus group interviews were conducted with totally 11 pediatric nurses from two hospitals. The analysis was based on Giorgis principles of categorization and meaningful entities. Results: The study revealed 5 main findings: Pediatric nurses experience; parents expose their children in order to get support from the outside world. Pediatric nurses experience and opinion; parents' exposure could be detrimental for the child. Pediatric nurses’ opinion of parents´ exposure of premature and newborn children in social media, differed. Pediatric nurses could be reluctant to take responsibility for patients whose parents have a blog. Pediatric nurses follow parents’ blogs for various reasons. Conclusion: This study suggests that the relationship between patient/parent and pediatric nurses is affected when parents expose their ill child in social media.

Keywords: Next of kin, nurse-patient-relationship, nursing, qualitative study
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon