Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Important factors when communicating with Sami patients about health, illness and care issues

Associate professor, University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, Department of Health and Care Sciences
Associate professor, University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Faculty of Health Sciences, Department of Health and Care Sciences
Manager, Health Research Programs, Aurora Research Institute, Aurora College, Yellowknife North Slave. Northwest Territories, Canada.

Kommunikasjon er viktig i utøvelsen av god omsorg. Formålet med denne studien er å utforske hvordan samer beskriver kommunikasjon i møte med helsepersonell når de snakker om helse, sykdom og omsorg og i tillegg hvilke faktorer de utpeker som viktige i denne konteksten. Elleve semi-strukturerte intervju ble gjennomført på samisk og transkribert til norsk. Det var både menn (n=2) og kvinner (n=9), yngre og eldre som alle hadde vært enten pasienter eller pårørende, eller begge deler, i møte med helsepersonell. Våre funn viser at samer kommuniserer på en sirkulær, unik måte der de «snakker rundt grøten» om helse spørsmål og at det er viktig med god tid i samtalen. Helsepersonell må være klar over at dette når de spør om direkte, private og sensitive spørsmål. Deltagerne i studien sier at å bruke samisk språk i møte med helsepersonell uttrykker en bekreftelse av deres samiske identitet, og at det er påkrevd med tolk når man skal diskutere helsespørsmål med helsepersonell. Spørsmålet om hvem som egentlig tenger tolk ble snudd om, til å gjelde helsepersonellet. Det er ikke de samiske pasientene som trenger tolk, det er helsepersonellet som gjennom lovverket er pålagt å gi likeverdige helsetjenester og informasjon på en måte som pasientene oppfatter og forstår konsekvensene av. Tolketjenesten er på plass for å hjelpe helsepersonell til å utføre sine lovpålagte oppgaver for samiske pasienter. Bruk av samisk språk i utøvelsen av pleie- og omsorg bidrar til å gi sikkerhet og respekt for samiske pasienter, noe som og fremmer helsen i et trygt miljø.

Nøkkelord: Helsevesen, kommunikasjon, kultur, omsorg, tospråklig, velvære, samisk

Communication is essential for the provision of competent nursing care. The purpose of this study is to explore how Sami describe communication in encounters with health care providers, when talking about health, illness, and care, as well as important factors in this context. Semi-structured interviews of eleven Sami participants in northern Norway were conducted in North-Sami language, subsequently transcribed, and translated into Norwegian. There were men (n=2) and woman (n=9), young and elders which either have been patients or next of kin, or both, in encounter with health care providers. Their stories were from GP`s office and hospitals. Our study found that the Sami communicate in a circular and unique way about health issues, and that sufficient time is essential in conversations. Healthcare providers must be aware of this and 'beat around the bush' when asking questions, approaching private or sensitive issues indirectly. According to the respondents, the use of Sami language in encounters with healthcare staff expressed a confirmation of their Sami identity, and that interpretation service is required during talks about health issues. Some of the participants turned the question around and placed the need for interpretation services with the healthcare providers instead, arguing that the Sami do not need interpretation services, but the health care providers do. They maintained that interpretation services were set up to help healthcare providers fulfill their statutory healthcare duties to Sami patients. Use of Sami language in healthcare helps to ensure comfort, safety and respect, and thereby promotes health and helps to create a safe environment.

Keywords: Bilingual, communication, culture, healthcare, nursing care, well-being, Sami
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon