Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når livet blir snudd opp ned – familielivet etter hjerneslag sett i langsiktig perspektiv

When life turns upside down – family life after stroke seen in a long-term perspective
DMSc Professor i Vårdvetenskap, PhD, MD, RN , Ersta Sköndals Högskola, Stockholm, Sverige
Førsteamanuensis, PhD, aut. sykepleier, klinisk spesialist, spesialsykepleier i aldring og eldreomsorg, UiT, Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige faktultet, Institutt for Helse og Omsorg

Når et familiemedlem rammes av et alvorlig hjerneslag medfører det store livsendringer for alle i familien. Hensikten med denne studien er gjennom en metasyntese av tre studier å belyse fenomener som over tid trer frem i familier hvor et av medlemmene lever med hjerneslag. Studien har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming og baserer seg på 39 narrative intervju med slagrammede, ektefeller og barn. Det er tre fenomener som gjør seg gjeldende: 1) endringer i familiens kommunikasjon, 2) relasjonelle endringer og 3) endringer i identitetsfølelsen til de berørte. Afasi og andre kognitive og atferdsmessige endringer hos den slagrammede samt reaksjonene til ektefellen og barna virker inn på familiens samlede kommunikasjonsmønster. Det er vanskelig å snakke åpent om problemer, og familiemedlemmene prøver å skjerme hverandre for utfordrende tanker og følelser. Tap av roller, aktiviteter og nettverk sammen med store omsorgsbyrder fører til relasjonelle endringer i familien, samtidig som selvforståelse og identitet settes på prøve. Funnene tyder på at familier med langvarige og støttende relasjoner takler påkjenningene bedre enn familier som er nyetablerte eller har omsorgsansvar for barn. Familiene har behov for langsiktig profesjonell veiledning og psykososial støtte for å forebygge kommunikasjonsproblemer og for å styrke relasjoner og identitetsfølelse hos de berørte.

Nøkkelord: Familierelasjoner, fenomenologisk hermeneutikk, hjerneslag , identitet, kommunikasjon, langtidsperspektiv

Families affected by severe stroke experienced by one of their close relatives face extensive life changes. The aim of this phenomenological hermeneutic study was to explore the long-term changes in family life after stroke, by means of a meta-synthesis of three studies. Thirty-nine narrative interviews with stroke survivors, their spouses and adult children highlighted three phenomena of paramount importance in the daily lives of these families; 1) communication, 2) relationships and 3) identity. Difficulties in communication arose due to aphasia or other cognitive and behavioral changes post-stroke and due to the reactions of the family members to these changes and their reluctance to share thoughts and emotions openly. The burden of caregiving, loss of roles, social network and previous enjoyable family interactions challenged the concept of self in all parties. Families with strong foundations were most capable of tackling these changes. Interventions such as psychosocial support and professional guidance may benefit these families, as there is an expressed desire to restore family bonds and intimacy, and the concept of self in each family member.

Keywords: Communication, family relations, identity, long-term, phenomenological hermeneutics, stroke
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon