Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Eldre pasienter som ønsker å dø

Elderly patients who wish to die
RPN, MPSc, PhD, Professor, Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag, Campus Haugesund
RN, AN, MSNc, Dosent, Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag, Campus Haugesund
RN, MSc, Høgskulelektor , Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag, Campus Stord

Bakgrunn: «Mange eldre pasienter uttrykker ønske om å dø». Den eksistensielle virkningen av aldersrelaterte tap spiller en viktig rolle i utviklingen av ønsket om å dø. Andre medvirkende faktorer er: personlige egenskaper, biologiske elementer, sosial kontekst, oppfatninger og verdier. Hensikt: Å utforske helsepersonells erfaringer, oppfatninger og tiltak knyttet til eldre pasienter som har uttrykt at de ønsker å dø. Metode: Kvalitativt fokusgruppeintervju ble gjennomført med åtte helsepersonell fra hjemmesykepleien i tre kommuner i Norge. Resultater: Ett tema ble avdekket. Når livet ikke har mening: og fem undertema: Å være uten håp, et rop om hjelp, å ha mistet livsgnisten, å oppleve å være til byrde og å være ensom og mangle sosialt nettverk. Konklusjon: Helsepersonell i hjemmesykepleien har et viktig ansvar i å utvikle strategier for veiledning og støtte til eldre hjemmeboende pasienter som trenger hjelp for sine spesielle helsebehov.

Nøkkelord: Dødsønsker, eldre pasienter, ensomhet, fokusgruppeintervjuer, håp, mening

Background: “Several elderly patients express a wish to die». The existential impact of age related loss plays an important role in the development of the wish to die. Other contributory factors are: personal characteristics, biological components, social context, perceptions and values. Aim: To explore the experiences, perceptions and initiatives of home healthcare professionals when dealing with elderly patients who no longer wish to live. Methods: Qualitative focus group interviews were conducted with eight home healthcare workers in three communities in Norway. Results: One theme emerged: When life no longer has any meaning, based on the following five sub-themes: Loss of hope, A cry for help, Lack of the will to live, The feeling of being a burden to someone, Loneliness and lack of a social network. Conclusion: Health personnel working in home care have an important responsibility for the development of guidance and support strategies for elderly patients living at home in order to meet their specific health needs.

Keywords: Death wishes, elderly patients, focus group interviews, hope, loneliness, meaning
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon