I sygeplejen arbejder sygeplejersken altid på at skabe en god og tillidsfuld relation til patienten, hvor sygeplejersken bestræber sig på at handle til patientens bedste. Dette kan også kaldes sygeplejens etikarbejde, eller en af grundværdierne i sygeplejen. Netop denne del af sygeplejen – at handle til patientens bedste – er under pres af ramme- og økonomistyring. For hvad nu, hvis det bedste for patienten, er for dyrt eller tager for lang tid? Argumenteret ind i Kari Martinsens udlægning af K.E. Løgstrups etiske fordring, kan man i en nutidig kontekst argumentere for at «den appel som udgår fra den anden om at handle til den andens bedste – og at tage vare på det af den andens liv som jeg har i min hånd – ser jeg ikke,» hvis det er budgetter og økonomi der er det altoverskyggende udgangspunkt (1, s. 76). Derfor må sygeplejersken være påpasselig og rettidigt stå op for patienten.

Læs om netop etiske udfordringer i dette nummer af Nordisk Sygeplejeforskning fx i artiklen: «Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning sykehus», hvor det konkluderes at en etiksatsningen har været et vigtigt bidrag til kvalitetsudvikling. Eller i artiklen: «Økonomistyring utfordrer sykepleieledere i reformerte norske sykehus» hvor sygeplejelederne beskriver økonomistyring som et defineret lederansvar som i mange situationer kommer i konflikt med øvrige mål for sygehusets virksomhed og dermed skaber etiske dilemmaer.

Det er således stadig meget vigtigt, at holde det rette fokus i sygeplejen, hvor sygeplejens grundværdi må være at handle til patientens bedste, også selvom det er svært og dilemmafyldt. Og sygeplejen presses fra alle sider af budgetter, rammestyring og økonomistyret ledelse. Sygeplejersken må med stærk faglighed og gode færdigheder arbejde evidensbaseret og sætte omsorgen som kerneværdi i spil i et økonomistyret velfærdssystem. I sygeplejen har sygeplejersken altid arbejdet tæt på og med patienten og tilstræbt altid at handle til patientens bedste, også selvom det er svært, når etikken trænger sig på. Vi skal derfor huske, at sygeplejen er et omsorgsfag, der er båret af en etisk fordring om at tage vare på den andens liv.

Reference

1. Martinsen K. Fra Marx til Løgstrup. Om etik og sanselighed i sygeplejen. 2. udgave, 2010 Munksgaard Danmark