Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Urfolksperspektiv i utdanning

Sykepleieutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap?
Indigenous peoples’ perspective in education
Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?
Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet
Førstelektor, Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet
Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Bakgrunn: Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleieutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap? Hensikten med denne studien er å utforske urfolksperspektiv i utdanningen av sykepleiere i Norge. Metode: I studien deltar 25 av de 26 norske sykepleierutdanninger. Det ble gjennomført en dokumentanalyse som er en kvalitativ innholdsanalyse av fagplan for hver enkelt utdanning, der samiske kulturforhold, helseforståelse og tilnærming til sykdom er vektlagt. Funn: De fleste utdanningene har læringsutbytte på de generelle kulturelle forhold. Læringsutbytte på samisk kultur og språkforståelse har ingen. Kun en har tematisert innholdsbeskrivelse på samiske kulturelle forhold. Åtte av atten skoler har litteratur på samiske kulturforhold, og fem av utdanningene er utenfor det kjernesamiske området fra og med Trøndelag og nordover. Under halvparten av utdanningene i det kjernesamiske området har ikke litteratur på samiske kulturforhold. Konklusjon: Det er manglende fokus på urfolksperspektiv i fagplanene til sykepleierutdanning i Norge. Vi anbefaler at samisk perspektiv vektlegges og tas med i utformingen av ny Rammeplan.

Nøkkelord: Helse, kultur, kulturforståelse, samisk

The objective of this study is to explore indigenous peoples’ perspectives in the education of nurses in Norway. The method: 25 out of 26 nursing education institutions in Norway have been included in the study. Each school curriculum has been analyzed with an aim to map out how it reflects Sami culture, health issues, and approach towards illness. Findings: Most school curriculums have learning outcomes on general cultural issues. No schools have learning outcomes on Sami culture and language knowledge. Only one school has a description on specific Sami culture issues. Eight out of eighteen schools have literature on Sami cultural issues, and five of these schools are outside of the Sami core areas. Less than half of the schools in the Sami core areas do not have literature on Sami culture. Conclusion: There is a lack of focus on indigenous peoples’ perspectives in the nursing school curriculums in Norway. We recommend that the Sami perspective is emphasized and included in the development of a new framework plan.

Keywords: Culture, culture issues, health, Sami
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon