Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Telefonkonsultation ved kliniske kræftforsøg

Projektsygeplejerskens opfølgning på informationen før samtykke til kliniske forsøg – patientens perspektiv
Telephone consultation in clinical cancer trials
Klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Projektsygeplejerske, Klinisk Forsknings Enhed, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Cand.cur., ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Informationsmængden er ofte massiv ved kliniske forsøg. Samtidig er kræftpatienter i krise, når de informeres og skal tage stilling til forsøgsdeltagelse. Projektets undersøgelsesspørgsmål var derfor: 1) Oplever patienter deres forståelsesgrundlag kvalificeret ved en telefonbaseret projektsygeplejerskeintervention før stillingtagen til forsøgsdeltagelse? og 2) Kan telefoninterventionen fungere i praksis? Patienterne i projektet modtog enten standardprocedurer omkring informeret samtykke eller standardprocedurer plus intervention. Samtlige patienter modtog et spørgeskema om deres oplevelse af informationen. Afslutningsvist afholdtes evalueringsinterview med involverede læger og projektsygeplejersker. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at telefoninterventionen havde begrænset betydning for beslutningen om forsøgsdeltagelse, men til gengæld stor betydning i forhold til at føle sig tryg og velinformeret. Patienterne manglede viden om projektspecifikke emner. I telefoninterventionen blev bivirkninger og håndtering af hverdagsliv drøftet mest. Evalueringsinterviewene viste, at telefoninterventionen var praktisk mulig, men at den var sårbar. Konklusion var, at patienternes oplevelse af forståelsesgrundlag og tryghed øgedes med telefoninterventionen, og at den medvirkede til at sætte forsøget i relation til hverdagslivet. Det bør yderligere undersøges, om bestemte patientgrupper vil have speciel gavn heraf.

Nøgleord: Kliniske forsøg, kræft, telefonkonsultation

Patients with cancer are often in a state of crisis when receiving information and making decisions regarding participation in a clinical trial. Therefore, the objectives of this study were: 1) Do patients experience to have their understanding of a trial qualified by a telephone-based intervention prior to decision making? 2) Is the intervention feasible? The patients went through the standard informed consent procedure either with a supplementary telephone-based intervention or without. All patients completed a questionnaire regarding their experiences of the informed consent process. Afterwards, involved physicians and nurses participated in an interview to evaluate the intervention. The intervention had limited impact on decision-making. Whereas, the impact was huge on patients’ feeling of being well-informed and confident. The patients lacked knowledge about specific trial procedures. However, side effects and how to integrate the trial into daily life were the most important topics discussed on the telephone. The intervention was evaluated feasible although vulnerable. In conclusion, the patients’ foundation of understanding and feeling confident about the trial were improved by the intervention. Which patients would benefit the most needs to be further investigated.

Keywords: Cancer, clinical trial, telephone consultation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon