Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Maskulinitet og sygdom

Mænds håndtering af kræft og deres erfaringer i mødet med sundhedsvæsenet, et kvalitativt studie
Masculinity and illness – men´s coping with cancer and their encounter with the healthcare system, a qualitative inquiry
Cand. comm. med samfundsfag, ph.d., sygeplejerske, associeret forsker, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
Cand. scient. san. publ., ph.d., lektor, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) og Center for Sund Aldring (CESA), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Formålet med artiklen er at belyse kræftramte mænds håndtering af sygdommen og deres erfaringer med sundhedsvæsenet set i et kønsperspektiv. Den hermeneutisk-fænomenologiske analyse af interviews med kræftpatienter bidrager med at vise forskellige nuancer af, hvordan nogle mænd, som ikke i udtalt grad lever op til det hegemoniske maskulinitetsideal, tackler forløbet. Mændene ignorerer ikke deres sygdomsproblemer; tværtimod er de udfarende og vedholdende på trods af erfaringer med, at deres sundhedsproblemer bagatelliseres i sundhedsvæsenet. De taler om deres følelser og er i stand til at hjælpe andre mænd i samme situation. Disse fund udfordrer beskrivelsen af mænd som værende stoiske og indadvendte, når de er syge. Artiklen bidrager til at rejse en diskussion blandt sundhedspersonale om, hvordan deres kønsrolleopfattelse kan påvirke patienters sundhedsadfærd, og om hvordan de ved at inddrage kønsrolleopfattelsens betydning, bedst kan adressere de forskellige måder, mænd håndterer deres sundhed og sygdom på.

Nøgleord: Hermeneutisk fænomenologi, kræfthåndtering, kønsteori, kvalitativ forskning, mænd

The purpose of this article is to illuminate how men cope with cancer and their encounter with the healthcare system. The hermeneutic-phenomenological analysis of interviews with cancer patients, illustrate different aspects of how men, who do not live up to the hegemonic masculinity ideal, cope with cancer. They do not neglect their health; on the contrary, they are outgoing and persistent despite their experiences of their problems being downplayed in the healthcare system. They talk about their feelings and are able to help other men in the same situation. The findings challenge the depiction of men as stoic and introverted when ill. The article contributes to raising a discussion among healthcare professionals on how their perceptions about gender roles may affect patients’ health behavior and how, by taking into account the significance of perceptions of gender roles, they can address the diverse ways in which men take care of their health and tackle illness.

Key words : Coping with cancer, gender theory, hermeneutic phenomenology, men, qualitative research
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon