Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Studenters praksisrefleksjon med dramapedagogikk

«Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det»
Students’ reflections on clinical studies using drama
Førstelektor, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold
Professor, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold og Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Stipendiat/høgskolelektor, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold

Det forventes at sykepleierstudenter skal bli bevisste og reflekterte praktikere som kan håndtere komplekse situasjoner som sykepleiere. Pedagogisk drama er en av flere metoder der studenter kan lære å reflektere over praksiserfaringer. Studiens hensikt er å beskrive sykepleierstudenters oppfatninger av å delta i en dramaworkshop med forumspill. Denne kvalitative studien har en fenomenografisk tilnærming og er basert på individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Resultatene er kategorisert i tre temaer: Oppfatninger knyttet til oppvarmingsøvelser, oppfatninger knyttet til forumspill, og oppfatninger etter gjennomførte forumspill, alle med tilhørende kategorier. Betydningen av trygghet for å delta i forumspill, at det er autentiske situasjoner som spilles ut, hvordan tilskuere blir deltakere i forumspill, samt relevans for praksis og yrkesfeltet blir vektlagt i diskusjonen. Konklusjon: Å føle seg trygg er en forutsetning for å få godt utbytte av forumspill, ifølge studentenes uttalelser. Erfaringsbasert kunnskap kan bli synlig gjennom refleksjon i og over autentiske situasjoner som blir spilt ut i forumspill.

Nøkkelord: Anvendt drama, fenomenografi, kliniske studier, sykepleierutdanning

Nursing students are expected to become reflective practitioners, who can handle complex clinical situations as professional nurses. Applied drama can be one way to learn from experiences through reflection. The purpose of this study is to describe nursing students’ conceptions of participating in a drama workshop with forum-play. This qualitative study with a phenomenographic approach is based on focus group interviews. The results are categorized in three themes: conceptions related to warm-up exercises, conceptions related to forum-plays and conceptions related to after being involved in forum-plays with their attending categories. In the discussion, the importance of feeling safe participating in forum play, the meaning of using authentic situations as focus of the forum play, how spectators become participants and scope of application are emphasized. In conclusion: Feeling safe is a prerequisite for fully participating in drama according to the students’ statements. Drama makes experience-based knowledge visible by reflection in and on authentic caring and nursing situations performed.

Keywords: Applied drama, clinical studies, nursing education, phenomenography
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon