Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kvinders valg af maternal request sectio

Oplevelsen af at være følelsesmæssigt indespærret i den utæmmelige krop
Women´s choice of maternal request sectio
MScN, Ph.d., Børneafdelingen Aarhus Universitets Hospital
RN, MScN, Freelance Research Assistant

Formålet med dette studie er at undersøge hvilke tanker og oplevelser, der ligger til grund for kvinders valg af sectio på maternal request (MRS). Den kvalitative viden på området er sparsom og isoleret. Der er derfor et behov for at integrere og syntetisere fund fra relevante kvalitative undersøgelser, for at øge gyldigheden og brugbarheden af de eksisterende forskningsresultater. Med afsæt i Sandelowski og Barroso´s metodebeskrivelse, udarbejdes en kvalitativ metasyntese, der tager udgangspunkt i en systematisk søgning i elektroniske databaser. Herfra udvælges otte kvalitative artikler, der inkluderes som relevante kilder. Efterfølgende blev de ekstraherede fund integreret og underlagt en taksonomisk analyse. Dette bidrager med en dybere forståelse af kvindernes perspektiv, der resulterer i en ny syntetiserede viden om, at kvinder, der vælger MRS, oplever «At være følelsesmæssigt indespærret i den utæmmelige krop».

Nøgleord: Beslutningstagen, erfaringer, fødsel, graviditet, kejsersnit, kvinder, metasyntese

The purpose of this study is to explore the thoughts and experiences that underlie women's choice of sectio on maternal request (MRS). The current qualitative knowledge on the topic is sparse and isolated. This emphasizes the need to integrate and synthesize findingss from qualitative studies, in order to increase the validity and usefulness of the existing research. Inspired by Sandelowski and Barroso a qualitative meta-synthesis was conducted, based on a systematic literature search in several electronic databases. Eight qualitative articles were selected and included in the study. Subsequently the findings were integrated and subjected to a taxonomic analysis. Through the analysis, a deeper understanding of the women’s unique perspective was achieved, resulting in a new synthesized knowledge, that women who choose MRS experience «Being emotionally trapped in the untamable body».

Keywords: Birth, caesarean section, decision making, experience, meta-synthesis, pregnancy, women
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon