Sundhedsvæsnet skal gavne patienterne, og det skal helst kunne måles, kontrolleres og styres. Sundhedsvæsnet har derfor indført New Public Management som styringsredskab, og for sygeplejen har det betydet en orientering mod opgaverne. Det er der for så vidt ikke noget i vejen med, men det må ikke blive et mål i sig selv, for det nytter ikke at sygeplejen kun indeholder, det der bliver målt og kontrolleret. Der må også være rum til omsorgen og den nære relation; det der måske ikke umiddelbart kan måles og kontrolleres. Hvad når patienten fx bliver ked af det, skal græde lidt og måske informeres en gang til – kan det styres, måles og kontrolleres?

Sygeplejen har altid haft et etisk og socialt mandat, hvor også menneskets lidelse skal lindres, og det må vi aldrig glemme. Der må i udøvelse af syge-plejen være rum og tid til omsorgen. Som Kari Martinsen så mange gange har udtrykt det, så er fundamentet i sygeplejen omsorgen og kærligheden til medmennesket; at tage vare på den anden, at give rum og tid til patienten (1). Senest i bogen Utenfor tellekantene skriver hun sammen med den danske sygehuspræst Tom Andersen Kjær, at sygeplejersken skal tage ansvar; ansvar for «å gi pasienten rom» (1). Dette står i skærende kontrast til bølger af nedskæringer og sparerunder, der den ene gang efter den anden ruller ind over sundhedsvæsnet, og hvor effektivisering og økonomistyring bliver målet. Derfor er det vigtigt, at sygeplejerskerne står fast på sygeplejens grundværdier.

Læs om netop omsorgen og sygeplejens værdier i dette nummer af Nordisk Sygeplejeforskning fx i artiklen: «Sykepleieverdier under press». En fokusgruppeinterviewundersøgelse af hvordan økonomiske styringssystemer udford-re sygeplejens grundlæggende værdier. Og læs i artiklen: «Fra vevstol til nettbrett» om, hvordan omsorgen udfordres, når velfærdsteknologi indføres i kommunehelsetjenesten.

Ja måske er klinisk sygeplejepraksis og omsorgen under pres, ja måske endda under stort pres, men når blot grundværdierne for den hårdtarbejdende syge-plejerske stadig er omsorg, barmhjertighed, værdighed og respekt for det enkelte menneskes liv, så skal sygeplejen nok overleve New Public Management bølgen.

Reference

Kjær TA, Martinsen K. Ettertankens rom. I: Kjær TA, Martinsen K, red. Utenfor tellekantene. Essays om rom og rommelighet. Bergen: Fagbokforlaget; 2015. s. 13–27.