Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fra vevstol til nettbrett - Helsepersonells vurderinger av teknologi som et hjelpemiddel i forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre

MNSc, sykepleier, Ullensaker Kommune, brita.aardalen@outlook.com

ph.d., professor, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, anne.moen@medisin.uio.no

ph.d., førsteamanuensis, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Høyskolen Diakonova, edr@diakonova.no

Velferdsteknologi forventes å være en del av løsningene på dagens og fremtidens omsorgsutfordringer. Hensikten med denne studien var å undersøke helsepersonells vurderinger av internettilkoblet nettbrett som virkemiddel for helsefremming og forebygging av funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre. Studien hadde et utforskende og beskrivende design. Data ble samlet inn gjennom to fokusgruppeintervjuer. Til sammen ni deltakere, fra ulike grupper av helsepersonell, samtykket til å delta. Deltakerne beskrev en rekke muligheter for bruk av velferdsteknologi og anerkjente velferdsteknologiens potensial for helsefremming og forebygging. Samtidig ga de uttrykk for skepsis og mulige ulemper ved bruk av velferdsteknologi i eldreomsorgen.

Nøkkelord: Teknologi,helsefremmende arbeid, sykepleie, kommunehelsetjeneste, helsepersonell, eldre mennesker

From loom to tablet devices. Health personnel’s view on technology as a tool for preventing functional -decline in older people living at home

Welfare technologies, often referred to as «Ambient Assisted Living (AAL)» technologies are expected to play major roles for future challenges to the overburdened health care systems, and to achieve public goals to ensure Active Ageing. The purpose of this study has been to elicit health providers’ assessments of internet connected tablets as a tool and strategy to promote health and prevent functional decline in older people. The study has an exploratory, descriptive design. Nine health providers with different backgrounds, consented to participate in focus group interviews. They suggested several opportunities for AAL technologies, and acknowledged potentials for prevention of functional decline. They also expressed concerns and challenges about the use of the technologies when caring for the elderly.

Keywords: Technology, health promotion, community nursing, health personnel, older people
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon