Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mat, måltider og ernæring på sykehjem – erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt

Førsteamanuensis, RN, PhD, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, Institutt for sykepleie. sevald.hoye@hihm.no

Høgskolelektor, RN, Master i yrkespedagogikk, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, Institutt for sykepleie. ase.leirvik@hihm.no

Professor, RN, PhD, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, Institutt for sykepleie & Nord Universitet, Institutt for sykepleie. kari.kvigne@hihm.no

Den overordnede målsetting for dette samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Hedmark og seks sykehjem hvor sykepleierstudenter gjennomfører sine praksisstudier, var å forbedre kvaliteten på sykepleien til pasientene innen området mat, måltider og ernæring. Hensikten var videre å styrke sykepleiepersonalet og studentene sin kompetanse i kritisk granskning av egen praksis, i tillegg til å gi erfaring i å søke etter forskningsresultater, vurdere disse og implementere endringer i praksis. Prosjektet hadde en aksjonsforskningsorientert tilnærming, og det ble benyttet både prosess- og summativ evaluering. Sykepleiepersonalet valgte selv forbedringsområder relatert til to hovedområder: 1) ro og trivsel rundt måltidene, og 2) kartlegging og oppfølging av pasientenes ernæringsstatus. Gjennom arbeid i et sykepleienettverk, og ved å følge den kunnskapsbaserte arbeidsprosessen, ble en rekke tiltak iverksatt, bl.a. gjennom at personalet ble mer bevisst eget ansvar for ro og trivsel under måltidene, tilrettelegging av spisesituasjonen, flere mellommåltider, energiberiket kost, og individuell kartlegging og oppfølging av pasientene. Prosjektet medførte verdifulle endringer innen området mat, måltider og ernæring på sykehjem. Personalet utviklet sin kompetanse i kritisk å granske egen virksomhet, og ble gradvis mer orientert mot forskningsbasert kunnskap.

Nøkkelord: Kompetanseheving, kunnskapsbasert praksis, kvalitetsutvikling, sykepleienettverk

Food, mealtimes and nutrition in nursing homes – experiences from an action-research project

The primary aim of this collaboration between Hedmark University College and six nursing homes for nursing students’ practical studies was to strengthen the quality of nursing care within the area of food, meals and nutrition. Sub-goals were 1) strengthening nursing professionals and nursing students’ competence for critically analyzing their own practice 2) give experience in searching for research-based knowledge, assessment and possibly implement changes in practice. An action-research inspired approach with both process- and summative evaluation was used. Areas for improvement were identified, by the nursing professionals themselves, related to two main themes: 1) A peaceful, pleasant atmosphere during mealtimes, and 2) Assessment and monitoring the individual patient’s nutritional status. Working within a nursing network, and following the knowledge-based working process measures were taken, mostly due to increased consciousness of the personnel’s own responsibility to create a peaceful, pleasant atmosphere during mealtimes, the importance of facilitation of eating situations, offering in-between meals, energy-enriched diet, and individual assessment and monitoring of the patients’ nutritional status. The project resulted in valuable changes in the area of food, meals and nutrition in nursing homes. The nursing professionals developed their skills for critically analyzing their own practice, and gradually became more oriented toward research-based knowledge.

Keywords: competence development, knowledge-based practice, nursing network, quality improvement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon