Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Selvværd og for tidlig fødsel

Adjunkt, Cand. cur, sygeplejerske, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Silkeborg, mettekoldmadsen@gmail.com

Klinisk specialist, ekstern lektor, ph.d., Sektion for Sygepleje, Børneafdelingen/ Institut for folkesundhed, Aarhus Universitetshospital/ Aarhus Universitet, aagaard@ph.au.dk

At blive mor til et præmaturt barn er ensbetydende med at starte moderskabet i en ny, ukendt og uforberedt verden, hvor både barnet og rollen som mor er anderledes end forventet. Den for tidlige fødsel og dermed afbrudte graviditet skaber en ændring i moderens identitet, hvilket kan have betydning for hendes tanker og følelser om sig selv – hendes selvværd. Formålet med studiet var at undersøge, hvordan mødre til børn født før 32. gestationsuge oplever deres selvværd. Fire mødre deltog i undersøgelsen. Interviewene blev analyseret og fortolket med inspiration fra Paul Ricoeurs analyse og fortolkningsteori. Undersøgelsens fund peger på, at moderens selvværd ændrer karakter i den nye rolle som mor sammenlignet med selvværdet før graviditeten og fødslen. En ændring som er betinget af kontekstuelle, individuelle og mellemmenneskelige aspekter. Undersøgelsen bidrager i klinisk praksis med en ny indgangsvinkel til at forstå moderen til det præmature barn og kan dermed være grundlaget for en øget bevidsthed og opmærksomhed på, hvilken betydning ændringerne i hendes selvværd kan have for moderskabet.

Nøkkelord: for tidlig fødsel, kvalitativt studie, moderskab, selvværd

Self-esteem and preterm birth

When becoming a mother to a preterm infant it is synonymous with beginning the motherhood in a new, unknown and unexpected world, where both the infant and the role as a mother are different from expected. The premature birth and thus the interrupted pregnancy create an alteration in the maternal identity, which can influence on the mother’s thoughts and feelings about herself – her self-esteem. The aim of the study was to gain insight into how mothers who give birth before the 32nd gestational week, experience their self-esteem. Four mothers participated in the study. The interviews were analysed and interpreted inspired by Paul Ricoeur's analysis and interpretation theory. The findings indicate that the characteristics of the self-esteem change in the new role as a mother compared to the self-esteem before pregnancy and birth. The change depends on contextual, individual and interpersonal aspects. The study contributes to clinical practice with a new approach to create an understanding of the mother to a premature infant. Furthermore, this approach serves as a facilitator to increase attention and consciousness of the consequences the changes of the mother’s self-esteem can have to the motherhood.

Keywords: motherhood, preterm birth qualitative study, self-esteem
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon