Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Interaktioner i lungeambulatoriet – Et studie af samlevere og sundhedsprofessionelles forventninger til den ambulante samtale

PhD, Professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, kl@learning.aau.dk

RN, MNsc, PhD, Forskningsleder, Gentofte Universitets Hospital, hanne.konradsen@ki.se

RN, MNsc, ph.d.-studerende, Gentofte Universitets Hospital, Institut for Uddannelse og Pædagogik, lonebirgitteskovjensen@gmail.com

Formålet med dette studie var at generere en praksisforankret teori om samleveres og sundhedsprofessionelles forventninger til den ambulante samtale i det lungemedicinske ambulatorium. Medinddragelse af pårørende, herunder samlevere, er i dag et vigtigt omdrejningspunkt i sundhedsvæsenet. Samtidig mangler der viden om samlevernes behov og oplevelser i lungeambulatoriet. Undersøgelsen er baseret på Kathy Charmaz’ socialkonstruktivistiske fortolkning af Grounded Theory. Der indgår i alt 48 deltagere i undersøgelsen, heraf 14 samlevere, 14 patienter og 20 sundhedsprofessionelle. Der er indsamlet data gennem 19 feltobservationer i tre lungemedicinske hospitalsambulatorier i Danmark samt 14 patient/samlever-interviews og 11 interviews med sundhedsprofessionelle, heraf et fokusgruppeinterview. Et hovedproblem i interaktionen mellem samlevere og sundhedsprofessionelle viste sig som modsatrettede forventninger til, hvad samtalen skulle indeholde. Det førte ofte til dissonans i interaktionen, idet samlevere ønskede at skabe rum for udviklende samtaler, imens de sundhedsprofessionelle ønskede at fastholde den formaliserede dagsorden. Der peges på, at der bør udvikles konkrete modeller, målrettet den tidsafgrænsede ambulante interaktion, der styrker en ambulatoriepraksis, baseret på individuel tilrettelagt vejledning, udviklende samtaler og følelsesmæssig anerkendelse i mødet med patienter og samlevere.

Nøkkelord: ambulatoriet, Grounded Theory, kronisk lungesygdom, medinddragelse, pårørende

Interactions in the hospital based outpatient respiratory medical clinics – A study of cohabitants and healthcare professionals’ expectations to the content of the outpatient conversation

The aim of this study was to develop an empirically based theory concerning the cohabitants’ and health care professionals' expectations to the content of the conversation in the outpatient respiratory medical clinic. Participation of cohabitants is today immensely important in the Western health-care system. At the same time there seems to be a lack of knowledge regarding their needs and expectations during the clinical encounter. The study is based on Kathy Charmaz' social constructivist interpretation of Grounded Theory. The study includes a total of 48 participants: 14 partners, 14 patients and 20 health professionals. Data have been collected through 19 field observations in three hospital based outpatient respiratory medical clinics in Denmark, and 14 patient/partner interviews and 11 interviews with health professionals including one focus group interview. A main concern appeared through conflicting expectations as to what the counselling could include. It often led to discord in the interaction. The cohabitants strove to be engaged in evolving conversations, while the healthcare professionals strove to maintain a formalised agenda. The findings of this study point out the need to develop specific models targeted the time defined outpatient interaction that strengthens clinical practice, based on an individual organized guidance, stimulating conversations and emotional recognition of the patients and cohabitants.

Keywords: chronic illness, Grounded Theory, interactions, qualitative study, relatives
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon