Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Betydningen av sosiale nettverk og kvalitet på pleien for opplevelse av ensomhet blant brukere av hjemmesykepleie

Førstelektor, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold,  kirsti.l.andersen@hiof.no

Førsteamanuensis, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold,  jorg.kirchhoff@hiof.no

Førsteamanuensis, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold,  vigdis.a.grondahl@hiof.no

Opplevelsen av ensomhet øker med alderen og en svekket helsetilstand. Av den grunn kan man anta en større forekomst av ensomme blant brukere av hjemmesykepleie enn ellers i befolkningen. Hovedhensikten med studien var å beskrive forekomsten av ensomhet blant brukere av hjemmesykepleien, og undersøke i hvilken grad sosiale nettverk og kvaliteten på pleien bidrar til å påvirke brukerens opplevelse av ensomhet. Studien hadde et tverrsnittdesign og resulterte i 118 brukeres svar på et spørreskjema som blant annet omfattet spørsmål knyttet til opplevelsen av ensomhet, Anderssons Sosiale Nettverkskontaktskjema og Wilde-Larssons instrument for måling av kvalitet på pleien (KUPP). Hovedfunnene viste at 19,5 prosent av brukerne ofte eller alltid opplevde ensomhet, og at brukernes helsetilstand og bostatus hadde en statistisk signifikant sammenheng med denne opplevelsen. I tillegg fant man at god kvalitet på relasjonene mellom brukerne og aktørene i deres sosiale nettverk, og en opplevelse av god kvalitet på pleien, førte til en statistisk signifikant reduksjon i opplevd ensomhet.

Nøkkelord: eldre, emosjonell isolasjon, KUPP, sosial isolasjon, tverrsnittsstudie

Loneliness in users of home care nursing services

The experience of loneliness increases with age and with reduced health condition. Therefore, it may be assumed that it is a greater incidence of loneliness among patients in home care nursing than in the general population. The aim of this study was to assess the prevalence of perceived loneliness among patients in home care nursing, and to explore the potential predictors of perceived loneliness as the patients’ social network and the quality of nursing care. A cross-sectional design was used and 118 patients answered a questionnaire which included questions related to the experience of loneliness, Andersson Social Network Contact Form and Wilde-Larsson instrument for measuring quality of care (QPP). The main findings showed that 19.5 percent of the patients often or always experienced loneliness, and the patients’ health condition and residential status had a statistically significant impact on the experienced loneliness. A statistically significant reduction in perceived loneliness was found when the relationship between the patient and the social network was good, and the patient experienced high quality of nursing care.

Keywords: elderly, emotional isolation, QPP, social isolation, cross-sectional study
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon