Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva gjør førstegangsmødre for å mestre barnestellet i tidlig barseltid?

Professor, PhD, Universitetet i Agder, ulrika.soderhamn@uia.no

Helsesøster, master i helsefag, Fylkesmannen i Vest-Agder, fmvagnt@fylkesmannen.no

  • Side: 151-164
  • Publisert på Idunn: 2015-06-03
  • Publisert: 2015-06-03

Umiddelbart etter fødsel må førstegangsmødre tilegne seg nye ferdigheter om barnestell på kort tid. Det er et gap mellom utskrivelse fra barselavdelingen og helsestasjonens mulighet til å gi tilpasset oppfølging av mor og barn. Hensikten med studien var å undersøke hva førstegangsmødre gjør for å mestre barnestellet de første to ukene etter fødsel. Et kvalitativt design med hermeneutisk tilnærming ble valgt. Syv førstegangsmødre ble intervjuet individuelt. Intervjuene ble analysert etter en Gadamer-basert hermeneutisk metode. Analysen viste at det var tre måter å mestre barnestellet: «å være forberedt», «å søke hjelp og støtte» og «å bli kjent med barnet». Nærhet til barnet var viktig for å få kontroll. Å amme barnet hadde størst betydning for mestringsfølelsen. Førstegangsmødre bør få hensiktsmessig hjelp og støtte til å mestre barnestellet fra jordmor eller helsesøster. Denne innsatsen bør starte før barnet blir født, blant annet ved å tilrettelegge for å knytte relasjoner mellom førstegangsmødre og flergangsmødre i nærmiljøet og mellom fastlege/jordmor og helsesøster. Barselomsorgen bør tilby tidlig kontakt med jordmor eller helsesøster etter utskrivelse fra barselavdelingen.

Nøkkelord: barselomsorgen, erfaring, svangerskapsomsorgen

What do first-time mothers do to cope with child care in early postnatal period?

First-time mothers have to acquire new skills about child care in a short time. There is a gap between discharge from maternity ward and health station’s ability to provide customized monitoring of mother and child. The aim of this study was to investigate first-time mothers’ coping with child care the first two weeks after birth. A qualitative design with hermeneutic approach was chosen. Seven first-time mothers were interviewed individually. The analysis revealed three strategies for achievement of child care: “to be prepared”, “to seek help and support”, “to get to know the baby”. To feel proximity to the child was important to gain control. To accomplish breastfeeding gave the biggest sense of achievement. First-time mothers should receive appropriate help and support to cope with the child care from midwife or health visitor. These efforts should begin before the child is born by facilitating relationships between first-time mothers and multiparous mothers in the community and between the doctor/midwife and health visitor. The maternity care should offer early contact with midwife or health visitor after discharge from the maternity ward.

Keywords: antenatal care, experience, maternity care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon