Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Registreres psykiatriske pasienters barn i elektronisk pasientjournal?

Kontorleder, Psykisk helse og rus klinikken, UNN, lisbeth.morch@unn.no

Pedagog, PhD i helsevitenskap, førsteamanuensis, RKBU Nord, camilla.lauritzen@uit.no

Cand. psychol, dr. philos, førsteamanuensis, RKBU Nord, charlotte.reedtz@uit.no

I følge nye norske lover skal helsepersonell i psykisk helsevern for voksne registrere, kartlegge og ivareta psykiatriske pasienters mindreårige barn. Dette fordi barn av foreldre med psykiske lidelser er en stor risikogruppe i samfunnet og svært mange av disse barna er i risiko for å utvikle psykiske lidelser selv. Formålet med denne studien er å evaluere i hvilken grad helsepersonell registrerer barn av psykisk syke pasienter i elektronisk pasientjournaler i tråd med helsepersonelloven. Moderne implementeringsteori er et viktig verktøy for å forstå og støtte endringer i klinisk praksis innen psykisk helsevern for voksne og benyttes som rammeverk i artikkelen. Deltakerne i studien er alle pasienter i en allmennpsykiatrisk klinikk i Nord-Norge pr. januar 2013. Svært få pasienter i klinikken var registrert med mindreårige barn. Med nåværende takt i registreringer av pasienters barn vil det ta 19 år før pasienters barn blir registrert i elektronisk pasientjournaler slik det nye lovverket forutsetter. De ønskede endringer i klinisk praksis viser seg vanskelige å implementere. Det kan være ulike årsaker til dette og forfatterne fremmer flere forslag til hva som må gjøres for at endringene i klinisk praksis skal skje raskere.

Nøkkelord: Barn som pårørende, endring av klinisk praksis, forebygging av psykiske lidelser

Are children of mentally ill patients identified in electronic patient journals according to the health legislation?

According to new Norwegian laws employees in mental healthcare for adults are obligated to assess patients’ children and to act on their children's needs. Modern implementation theory is an important tool to understand and reinforce change of clinical practice in this field. In light of this, the purpose of the present study is to evaluate to what extent professionals register children of mentally ill parents in the electronic patient journals. The participants in the study were all patients admitted to a general Psychiatric Clinic in Northern Norway in January 2013. Very few patients are registered with minor children. With the current speed of implementation it will take approximately 19 years before patients’ children are identified the way they should according to the new laws. The implementation of new clinical practice to safeguard children of mentally ill patients is coming along very slowly. Different suggestions of how to speed up the implementation process are discussed.

Keywords: change of clinical practice, children of mentally ill parents, prevention of mental illness
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon