Krisen kradser og sundhedsvæsnet skal spare, således har organisationen og økonomien taget over. Sundhedsvæsnet vender op og ned på organisationen. Benchmarking, Lean og forandringsledelse er keywords, når organisationen forandres og finder nye og anderledes måder at gøre tingene på. Det primære formål er selvfølgelig, at patienten får et bedre forløb med bedre pleje og behandling og forhåbentligt med økonomisk gevinst.

Således er patienten omdrejningspunktet, for patienten er den primære bruger af sundhedsvæsnet, men hvor er patienten? Bliver patienten hørt? Netop sygeplejen og forskere indenfor sygeplejen har fokus på patienten og patientperspektivet. En patient der også er et menneske. I den forbindelse må vi huske det etiske ansvar, der ligger i, at plejen og behandlingen må bygge på anstændighed og medmenneskelighed. Så er det anstændigt, at en nyligt brystopereret kvinde ligger på en sengestue med fem mænd? Eller etisk forsvarligt at nyligt kræftopererede selv har ansvaret for symptombehandling i eget hjem efter et dagkirurgisk forløb? Hvor er etikken, når demente ældre fejlplaceres pga. organisatoriske udfordringer. Rettidig omhu og ordentlighed må ikke glemmes, når der udføres sygepleje, og når der forskes. Læs bl.a. artiklen «Organisering av helsetjenester til eldre – noen etiske utfordringer» i dette nummer af Nordisk Sygeplejeforskning.

Med patienten og patientens perspektiv for øje vil redaktionen gerne takke alle både forfattere, fagfæller, læsere og andre der i 2014 har bidraget til tidsskriftets fortsatte udvikling samt værdifulde perspektiver på patienten og sygeplejen.