Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

På vei mot profesjonelt utdannede sykepleiere - Diakonissen Ulrikke E. Nissen i rollen som overgangsfigur

Dosent/PhD, Lovisenberg diakonale høgskole, Kitt.austgard@ldh.no

Ulrikke Eleonore «Rikke» Nissen (1834–1892) var den første læresøster og forfatter av den første lærebok i sykepleie i Norge. Sykepleie var også et hovedtema i mange av artiklene hun forfattet på midten av 1880-tallet. Hensikten med denne artikkelen er å belyse Nissens syn på sykepleie som fag samt diskutere i hvilken grad hennes tanker kan bidra til en dypere forståelse av sykepleiefagets egenart og identitet. Den metodologiske tilnærmingen bygger på den tyske filosofen Hans-Georg Gadamers (1900–2002) hermeneutiske filosofi. Rent kunnskapsmessig har det siden Nissens tid vært en eksplosiv utvikling innen forskning, vitenskap og teknologi. Likevel, hennes refleksjoner rundt sammenhengen mellom moralsk bevissthet og kvalitet er dyptgående og åpner for spørsmål knyttet til den profesjonelle erfaring og den humanistiske kunnskapens funksjon i sykepleiefaget.

Nøkkelord: hermeneutikk, historie, holistisk sykepleie, pionerperioden, profesjonelt skjønn

Towards professionally trained nurses: The developmental role of the Deaconess Ulrikke E. Nissen

Ulrikke Eleonore «Rikke» Nissen (1834–1892) was the first teacher of nursing and the author of the first textbook for nurses in Norway. Nursing was also the main subject of the many articles she wrote in the mid 1880s. The purpose of this article is to elucidate Nissen´s view on nursing and discuss in what way her thoughts may help understand the uniqueness and identity of nursing as a profession. The methodological approach is derived from the hermeneutic philosophy of the German philosopher Hans-Georg Gadamer (1900–2002). Since the time of Nissen nursing has undergone a huge development regarding nursing knowledge, science and technology. Still, her reflexions on moral consciousness and quality are profound and open up for interesting questions regarding the professional experience and the role of humanistic knowledge in nursing.

Keywords: hermeneutics, history, holistic nursing, pioneer period, professional judgement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon