Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kvinder med svær præeklampsi efterlyser sammenhæng

Udviklingssygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje (MKS), Aarhus Universitetshospital, jetstens@rm.dk

Ph.d., adjunkt, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, hanne.aagaard@skejby.rm.dk

Præeklampsi rammer 2–5 % af alle gravide i Danmark. Sygdommen kan udvikle sig alvorligt og eneste behandling er forløsning af det ofte præmature barn. Kvinder med svær præeklampsi gennemlever psykologisk stress, og de er samtidig i risiko for en efterfødselsreaktion. Formålet med studiet er, at undersøge kvinders oplevelse og vurdering af den stress, der kan være forbundet med indlæggelse med svær præeklampsi. Studiet er baseret på interview med tre kvinder efter indlæggelse med svær præeklampsi. Benner og Wrubels forståelse af stress er anvendt som teoretisk ramme for udarbejdelse af forskningsspørgsmål. Data er analyseret og fortolket ved brug af indholdsanalyse. Følgende fire temaer er genereret: Tryghed- utryghed, Moderrollen som stressende eller helbredende, Manglende kontrol, Behov for at blive lyttet til. Samlet beskriver studiet at utryghed i akutte situationer, en ændret moderrolle og uforståelig information opleves som stressende. Det betyder at mødrene opfatter situationen som værende uden mening og kontrol. Kvinder med svær præeklampsi efterlyser at blive lyttet til og tilbudt en opfølgende samtale.

Nøkkelord: erfaring, HELLP-syndromet, indholdsanalyse, moderrolle, samtale, stress

Women with severe preeclampsia call for coherence

Preeclampsia affects 2–5 % of all pregnant women in Denmark. The condition can become very critical and the only treatment is delivery of the often premature infant. Women with severe preeclampsia go through psychological stress, and at the same time they are at risk of developing posttraumatic stress disorder. The aim of this study was to investigate the experience and assessment of the psychological stress related to hospitalisation due to severe preeclampsia. The investigation is based on interviews with three women hospitalised with severe preeclampsia. Benner and Wrubel’s understanding of stress was used as a theoretical frame for the research question. Analysis and interpretation of data used content analysis on the basis of Klaus Krippendorf. Four major themes emerged: Security-insecurity, the mother role perceived as stressful or therapeutic, lack of control, the need to be heard. Our findings indicate that the acute events of the caesarian section, which causes anxiety, an altered mother role and incomprehensible information is perceived as stressful and contribute to experiencing events making little sense and loss of control. The mothers thus perceived the situation as being without meaning and control. Women with severe preeclampsia call for being heard and to have a follow up conversation.

Keywords: conversation, control, experience, HELLP-syndrome, mother role, stress
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon