Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleieres erfaringer med smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter

Høgskolelektor, Høgskolen i Ålesund, svmo@hials.no

Kreftpasienter med behov for smertelindrende behandling er i dag økende, og flere av kreftpasientene som har behov for smertelindring ønsker å få tilbud om slik behandling i eget hjem. Hensikten med studien var å belyse hvordan sykepleierne opplever kompetansen i smertelindring til hjemmeboende kreftpasienter. Data ble innhentet ved hjelp av halvstrukturerte, individuelle intervju hos ti sykepleiere som arbeidet i tre forskjellige omsorgsdistrikt, innen hjemmesykepleie. Thagaards (2002) metoder for innholdsanalyse ble benyttet. Sykepleierne var stort sett fornøyde med den jobben de gjør for hjemmeboende kreftpasienter, men det å tilby kreftpasienter den beste smertelindringen var en stor utfordring. Kompetansen i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten varierer. For at flere kreftpasienter skal få en god og verdig behandling i sitt eget hjem, bør man fokusere mer på symptomlindring og god kommunikasjon mellom pasientene, pårørende og helsepersonell.

Nøkkelord: hjemmesykepleie, kompetanse, kreft, smertelindring, sykepleiere

Nurses experiences with pain management for cancer patients living at home

The number of cancer patients who need palliative care is currently increasing, and many cancer patients who need pain relief would like to be offered such treatment in their own homes. The purpose of this study was to examine how nurses experience competence in pain management for cancer patients living at home. Data were collected using semi-structured, individual interviews with ten nurses who worked in three different districts, home health care. The interviews were analysed by means of Thagaard’s (2002) analytical method. The nurses were generally satisfied with the job they do for cancer patients living at home, but to be able to offer cancer patients the best pain relief was a major challenge. Expertise in community health services and specialist health services varies. To allow more cancer patients a good and worthy treatment in their own home, the home health care should focus more on symptom relief and good communication between patients, relatives and healthcare professionals.

Keywords: cancer, competence, home health care, nurses, palliative care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon