Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Overflytning fra intensiv til sengeafsnit – Et kvalitativt studie med voksne patienters oplevelser

Cand.cur., ph.d., klinisk sygeplejespecialist, klinisk lektor, Aarhus Universitetshospital,piadreye@rm.dk

Cand.cur., adjunkt, VIA University College, anbn@via.dk

Baggrund: For mange intensivpatienter er overflytningen fra intensiv til sengeafsnit ensbetydende med angst, stress og forvirring. Formål: At erhverve viden om hvordan den voksne patient oplever overflytningen fra intensiv til sengeafsnit, og hvad der er betydningsfuldt for patienten i forbindelse med overflytningen. Metode: Der blev valgt en kvalitativ tilgang med semi-strukturerede forskningsinterview, hvor tre langtidsliggende patienter i alderen 65–70 år blev inkluderet. Interviewene blev gennemført på et sengeafsnit på et dansk universitetshospital, to til otte dage efter overflytningen. Det empiriske materiale blev analyseret og fortolket ud fra deduktiv indholdsanalyse. Fund: tre temaer blev identificeret ud fra den tværgående analyse: Svært at huske fra intensivopholdet, Ønske om en normal levemåde samt En situation uden kontrol. Konklusion: Patienterne vil medinddrages i egen pleje og behandling, have opfyldt basale behov samt modtage mere information om deres sygdom, situation og fremtidsudsigter. Fundene kan bidrage til, at øge sygeplejerskernes fokus på patienternes individuelle ønsker og behov i overflytningssituationen. Der er behov for yderligere forskning på området, både nationalt og internationalt.

Nøkkelord: intensiv, kvalitativt studie, overflytning, patientperspektiv

Transition from Intensive Care Unit to the ward: A qualitative study of adult patients’ experiences

Background: The transition from the ICU to the ward is for many patients synonymous with anxiety, stress and confusion. Aim: To obtain a deeper understanding of how the adult patient experiences the transition from ICU to the ward, and what is important for the patient during this transition. Method: A qualitative design with semi-structured research interviews, where three patients aged 65–70 years were included. The interviews were conducted on the ward at a Danish University hospital two to eight days after the transition. The empirical material was analyzed and interpreted from deductive content analysis. Results: three themes were identified from the cross-sectional analysis: hard to recollect from the intensive care stay, desire for a normal way of life and a situation out of control. Conclusion: Patients want to be involved in their own care and treatment, have their basic needs fulfilled and receive more information about their condition, situation and future prospects. The findings may help to increase nurses’ focus on patients’ individual needs in the transition. Further research is needed, both nationally and internationally.

Keywords: Critical care, discharge, experiences, perception, qualitative study
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon