Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Hospitalet bliver aldrig et godt sted» – Kan hospitalsklovne gøre en forskel?

Udviklingssygeplejerske, Cand.pæd.soc., Aarhus Universitetshospital, berithaa@rm.dk

Adjunkt, Ph.d., Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, Danmark, hanne.aagaard@skejby.rm.dk

Ved ankomsten i Skadestuen er børn ofte chokerede, utrygge, angste og har smerter. De træder ind et ukendt sted, hvor der er fremmede lyde og lugte – og hvor de skal undersøges og behandles. Formålet med udviklingsprojektet «Hospitalsklovne i Skadestuen» er at undersøge, hvorvidt hospitalsklovne kan være med til at skabe tryghed og understøtte barnets mestring af undersøgelse og behandling. Børn har ved hjælp af forældrene udfyldt et spørgeskema omhandlende deres oplevelse af forløbet samt mødet med hospitalsklovnene. I interaktionen har hospitalsklovnene på Skadestuen fokus på barnet, og understøtter dets mestring ved at skabe en tryg og legende atmosfære. Samtidig legaliserer hospitalsklovnene barnets smerte, angst og utryghed, de forstørrer vanskelige følelser og kommunikerer igennem disse. Barnets handlerum øges og det får nemmere ved at flytte fokus fra det, der er sket, smerten og utrygheden til en følelse af at kunne mestre situationen. Hospitalsklovnene bidrager endvidere til at barnet kan begribe, håndtere og skabe mening i den uvante situation – at være i Skadestuen.

Nøkkelord: børn, klovne, mestring, skadestue, spørgeskemaundersøgelse, tryghed

«The hospital will never be a good place» – Can hospital clowns make a difference?

When arriving in casualty, children are often shocked, insecure, anxious and in pain. They find themselves in an unknown place full of alien sounds and smells – and where they will be examined and treated. The objective of the development project «Hospital Clowns in Casualty» is to investigate whether hospital clowns can help provide reassurance and support children’s mastery of examination and treatment. With help from their parents, children have completed a questionnaire concerning their experience of the process and of meeting hospital clowns. In the interaction, hospital clowns in casualty focus on the child and support its coping by creating a safe and playful atmosphere. At the same time, the hospital clowns legalise the child's pain, anxiety and insecurity, they magnify difficult feelings and communicate through them. The child's scope for action is increased and it will be easier to move the focus from what has happened, the pain and insecurity to a sense of being able to cope with the situation. Furthermore, hospital clowns help the child to understand, manage and make sense of the unfamiliar situation – being in casualty.

Keywords: casualty, children, clowns, coping, questionnaire, security
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon